Huono läpivienti päästää homeen leviämään

Yksi sisäilmaongelman syy löytyy ilmavirtauksista – läpivientien kautta tilasta toiseen kulkeutuvista hajuista ja epäpuhtauksista.

Sisäilmaa tutkitaan useissa hankkeissa

Helsingin kaupunki haluaa löytää uusia ratkaisuja sisäilmaongelmiin ja tuottaa tietoa rakennusten sisäilmatilanteen arviointiin.

AVI:lta huomautus koulun sisäilmaongelmista

Harjavallan kaupunki ei ole ryhtynyt viipymättä rakennuksessa olevan haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi.