Sisäilmaa tutkitaan useissa hankkeissa

Helsingin kaupunki haluaa löytää uusia ratkaisuja sisäilmaongelmiin ja tuottaa tietoa rakennusten sisäilmatilanteen arviointiin.

Helsingin kaupunki osallistuu aktiivisesti erilaisiin sisäilmaan liittyviin tutkimushankkeisiin. Kaupungin monipuolinen kiinteistökanta ja laajat tiedot rakennuksista tarjoavat arvokasta tietoa moniin käytännön ratkaisuja kehittäviin tutkimuksiin.

”Tutkimushankkeisiin osallistumalla kaupungin asiantuntijat myös saavat käyttöönsä viimeisimmän tiedon sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi”, sanoo kiinteistöpäällikkö Sari Hildén Helsingin kiinteistövirastosta.

Parhaillaan kaupunki on mukana muun muassa Aalto-yliopiston vetämässä Eura-hankkeessa, Tampereen teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteisessä Combi-hankkeessa sekä Helsingin yliopiston ja THL:n oppilaiden sisäilmakyselyhankkeessa.

Eura-hankkeessa tutkitaan uudisrakennusten rakennusmateriaaliemissioiden vaikutuksia sisäilmaan ja Combi-hankkeessa keinoja palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi sisäilmaolosuhteita heikentämättä. Oppilaiden sisäilmakyselyhankkeessa kehitetään peruskoululaisille suunnatusta sisäilmakyselystä uutta työkalua koulujen sisäilmatilanteen arvioimiseen.

Kaupunki oli myös mukana vuonna 2012 valmistuneessa Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimushankkeessa, jossa kehitettiin toksisuusmittausmenetelmiä sisäilman laadun arvioimiseen. Tutkimuksen tuloksista on uutisoitu laajasti kuluneella viikolla. Kiinteistöviraston tilakeskus valitsi tutkimusta varten 15 koulua, joissa tutkittiin toksisuutta eri menetelmin sekä kysyttiin henkilökunnan kokemaa oireilua tiloissa.

Osassa kohteita tiedettiin olevan ongelmia, osa oli verrokkikohteita. Toksisuusmittausmenetelmiä selvitettiin tämän jälkeen muun muassa valtakunnallisessa Toxtest-hankkeessa, jossa todettiin, ettei toksisuusmittauksia voida toistaiseksi käyttää terveyshaitan arvioinnissa. Viranomaisten hyväksymää menetelmää sisäilman toksisuuden mittaamiseksi ei vielä ole käytettävissä.

Tiedot käyttöön

Vaikka tutkimushankkeiden ensisijainen tarkoitus on uusien ratkaisujen kehittäminen, kaupunki hyödyntää hankkeiden tuottamaa tietoa myös rakennusten sisäilmatilannetta arvioidessaan. Esimerkiksi toksisuustutkimushankkeen jälkeen kaupunki tarkasti kaikki koulut, joissa hankkeen perusteella oli mahdollisia sisäilmahaittoja, ja tuloksista tiedotettiin kouluja.

”Tutkimuksessa mukana olleiden koulujen sisäilmaongelmat olivat toisaalta etukäteen tiedossa, ja kouluista kahdeksan on jo peruskorjattu tai parhaillaan peruskorjauksessa, yhden koulun peruskorjauksen suunnittelu on loppusuoralla ja yksi koulu on suljettu”, Hildén sanoo.

Kouluja ja oppilaitoksia on viime vuosina korjattu Helsingissä keskimäärin noin 60 miljoonalla eurolla vuosittain. Summalla peruskorjataan noin viisi koulua vuodessa. Julkisten palvelurakennusten kiireellisiin sisäilmakorjauksiin kaupunki käytti vuonna 2016 kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa.

Kuvassa: Jakomäen koulu Helsingissä.

Lue lisää

Katso kaikki