Putkiremonttibarometri: yhteistyö LVI-urakoitsijoiden kanssa sujuvaa

Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin mukaan isännöitsijät ovat tyytyväisiä yhteistyön sujuvuuteen LVI-urakoitsijoiden kanssa.

Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin mukaan isännöitsijät ovat tyytyväisiä yhteistyön sujuvuuteen LVI-urakoitsijoiden kanssa.

Barometrin mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä myös putkiremonttien hinnoitteluun ja aikataulujen pitävyyteen sekä työn yleiseen laatuun ja työmaajohdon tavoitettavuuteen.

”Kyselyn tulokset lämmittävät mieltä. Vaikuttaa siltä, että putkiremontit ovat projekteina vakiintuneet ja niihin liittyvä osaaminen on kunnossa,” erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä sanoo. ”Toimialalla on tehty viime vuosina lujasti töitä sen eteen, että alasta muodostuisi tekninen palveluala. Tästä työstä paras kiitos on keskeisen asiakasryhmän antama hyvä palaute.”

Pitkän tähtäimen suunnitelma on kaiken a ja o

Pitkän tähtäimen suunnitelman eli PTS:n merkitys putkiremontin aloituksessa on pysynyt barometrin seurantavuosina lähes samana. Hieman yli puolet vastaajista kertoo, että PTS:lla on ollut merkitystä remontin aloittamiseen.Sweco oli mukana toteuttamassa Putkiremonttibarometria.

“Kevään keskusteluissa on noussut vahvasti esiin lisä- tai täydennysrakentamisen osuus taloyhtiöiden remonttien rahoituksessa. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa puoltaa se, että sen myötä osataan ajoissa varautua remontteihin myös taloudellisesti”, sanoo yksikönjohtaja Kim Karves Swecolta.

”Taloyhtiöiden kannattaa ehdottomasti tutkia mahdollisuus lisärakentamiseen, esimerkiksi lisäkerrosten tai ullakon osalta. Niistä saatavilla tuloilla voi rahoittaa ainakin osan peruskorjauksesta.”

Putkiremontin hankesuunnitteluvaiheessa voidaan selvittää eri toteutusvaihtoehtojen ja kustannusten lisäksi energia-asiat, lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuus sekä toteutusmallit. Kiinteähintaisen kokonaisurakan sijaan tavoitehintaiset ja kannustejärjestelmillä täydennetyt yhteistoimintaurakat ovat alkaneet saada jalansijaa.

Putkiremonttibarometrin mukaan taloyhtiön päätöksentekoon tulevat tulevaisuudessa vaikuttamaan eniten energiansäästöratkaisut putkiremontin yhteydessä sekä projektin vastuusuhteiden selkeys ja läpinäkyvyys. Myös Swecolla kannustetaan energiatehokkuuteen kannustetaan, sillä nyt tehtävät energiainvestoinnit vähentävät tulevaisuuden kustannuksia.

”On kiinnostavaa, että projektin vastuusuhteiden selkeys ja läpinäkyvyys nousivat näin vahvasti esiin. Tähän voidaan tuoda ratkaisu nimenomaan uudenlaisilla toteutusmalleilla. Kun urakoitsija on alusta alkaen mukana hankkeessa ja kaikilla on yhteinen päämäärä sekä mittaristot ja kannustinpalkkiot, asiat hoituvat läpinäkyvämmin sekä vastuut ovat selkeämmät. Yhteistoiminta- ja kumppanuusmallit mahdollistavat myös paremman taloudellisen seurannan ja läpinäkyvyyden”, Karves sanoo.

Asukasviestintä kehityskohteeksi

Barometrin perusteella tehtävää on vielä jäljelläkin. Esimerkiksi sähköisiä viestintäkanavia käytetään asukasviestinnässä kovin harvoin. Omat nettisivut oli avattu vain 17 prosentilla vastanneista ja Facebook oli käytössä kahdella prosentilla. Neljänneksellä urakoitsijoista oli käytössään oma viestintäsovellus, esimerkiksi sähköinen ilmoitustaulu. Käytetyin viestikanava oli sähköposti.

”Toimiva viestintä vaatii suunnittelua, eikä varmasti synny itsestään. Tähän urakoitsijoiden on jatkossa panostettava enemmän. Tällä voi olla yhteys siihen, että tulosten mukaan ratkaisevin tekijä urakoitsijan valinnassa on ollut hinta”, Juha-Ville Mäkinen sanoo.

”Toimivaan viestintään on varattava myös resursseja. Somen kautta tapahtuvaa viestintää olisin uskonut runsaammaksi. Toisaalta viestintä on suunniteltava kohderyhmän mukaan ja usein vanhemman ikäpolven osakkaat eivät ole innostuneita somekanavista.”

 

 

Lue lisää

Katso kaikki