Hietalahdenrantaan esitetään uutta työpaikka-aluetta ja maanalaista pysäköintilaitosta

Kotimainen kiinteistösijoitus ja -kehitysyhtiö HGR Property Partners Oy on hakenut Helsingin kaupungilta kehittämisvarausta Hietalahdenrannan alueelle.

Kotimainen kiinteistösijoitus ja -kehitysyhtiö HGR Property Partners Oy on hakenut Helsingin kaupungilta kehittämisvarausta Hietalahdenrannan alueelle. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 31.3.2020. Varauksesta päättää kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kaupunkiympäristölautakunnan esityksestä keväällä 2020.

HGR Property Partners Oy pyytää hakemuksellaan Hietalahdentorin ja Hietalahdenaltaan ympäristön varaamista alueen kehittämiseksi 31.12.2022 asti. Varausaikana alueelle laaditaan erilaisia suunnitelmavaihtoehtoja, joissa esitetään ehdotus toimitilojen täydennysrakentamisen määrästä ja sijainnista. Suunnitelman toteutusedellytykset selvitetään yhteistyössä kaupungin kanssa. Alueelle ei tule uutta asuinrakentamista.

Hakemuksessa HGR Property Partners esittää ajoneuvoliikenteen siirtämistä Hietalahdenlaiturin linjauksen mukaisesti. Uuden liikenneratkaisun myötä moottoriliikenteen yhteys eteläisen Helsinginniemen ja Ruoholahden välillä sujuvoituu. Myös nopean pyöräilyn reitti siirtyy uudelle rantareitille.

Kehittämisvarauksessa Helsinki antaa kumppanille luvan suunnitella kaupungin maalle. Kaupungin esittämät ehdot varaukselle koskevat pääosin rakentamista, liikennettä sekä maanalaista pysäköintilaitosta. Kehittämisvarauksen saajalle varataan alustavasti noin 15 000–20 000 k-m2 käsittävä osa uudesta rakennusoikeudesta sekä Hietalahdentorin alle rakennettava maanalainen pysäköintilaitos.  Kehittämisvarauksen jälkeen tehdään erillinen päätös varsinaisesta tontinvarauksesta kaupunkiympäristölautakunnassa ja edelleen kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa.

Näkymä Bulevardilta merelle on säilytettävä avoimena, samoin torialueen yhteys mereen. Hietalahdenaltaan ja meren välinen yhteys säilyy pienveneellä läpikuljettavana. Laivapaikat jäävät Hietalahdenlaituriin.

Mikäli katuverkkoon tehdään muutoksia, tulee hankkeen määrittää korvaavat yhteydet ja varmistaa niiden toimivuus. Alueen joukkoliikenne perustuu raitiotielinjoihin, eikä suunnitelma saa heikentää sen toimivuutta. Jalankulku ja pyöräliikenne ovat ensisijaisia liikkumismuotoja. Merenrantaan tulee suunnitella laadukas julkinen jalankulkureitti.

Torin alle rakennettavan pysäköintilaitoksen tulee olla yleinen pysäköintilaitos, joka palvelee sekä alueen tonttien, että alueen asiointipysäköinnin tarpeita. Pysäköinti torilla poistuu ja vapautuva alue varataan toritoiminnalle.

Alueen toivotaan muuttuvan julkiseksi ja viihtyisäksi käveltäväksi kaupunkitilaksi, mikä lisää alueen houkuttelevuutta yrityksille, tuo lisää palveluita kasvavan käyttäjämäärän tarpeisiin ja mahdollistaa pääsyn meren ääreen.

Lue lisää

Katso kaikki