Aurajokirantaan uudet vesi- ja viemäriliittymät

Sweco suunnitteli Turun jokirannan uuden kausimyyntialueen siistit ja huomaamattomat vesi- ja viemäriliittymät.

Sweco suunnitteli Turun jokirannan uuden kausimyyntialueen siistit ja huomaamattomat vesi- ja viemäriliittymät.

Jokirannasta on kehittymässä yhä suositumpi kesäpaikka kaupunkilaisille ja turisteille. Vesi- ja viemäriliittymien suunnittelussa tärkeintä olikin ratkaisujen sopivuus kaupunkikuvallisesti erityiseen miljööseen.

Kausimyyntipaikkojen sijainti ydinkeskustassa asetti vesihuollolle erityisvaatimuksia, vaikka suurin osa teknisistä rakenteista jääkin piiloon maan alle.

”Lähtökohta kaiken infran rakentamisessa kaupunkikeskustassa on, että sen pitää olla käytettävää, ympäristöönsä sopivaa ja fiksuissa kuorissa”, kertoo Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan miljöösuunnittelija Tomi Hangisto.

Kaupunkisuunnittelussa korostuu visuaalisuus

Aurajokirannan visuaalinen ilme teki vesihuollon suunnittelusta mielenkiintoista ja haastavaa.

”Pääsimme suunnittelemaan jätevesilaitekaivojen ja maan päälle sijoitettavien vesijohdon tekniikkapollareiden detaljit alusta lähtien”, kertoo Swecon vesihuollon suunnittelija Satu Mäkinen. ”Otimme huomioon esimerkiksi ympäristön viihtyisyyden, hajuhaittojen ehkäisyn ja olemassa olevat rakenteet, kuten sähkö- ja telekaapelit sekä kauniin noppakiviruudukon.”

Kesäkäyttöön tulevat vesilinjat tyhjennetään syksyisin Swecon suunnittelemalla järjestelmällä.

”Kausimyyntipaikkojen vesi- ja viemäriputket voidaan asentaa routarajan yläpuolelle, joten arkeologisesti merkittäviin maakerroksiin ei tarvitse puuttua lainkaan”, kertoo Swecon vesihuollon projektipäällikkö Heikki Pärnä. ”Sijainti oli kuitenkin niin erityinen, että pääsimme hyödyntämään sekä infra- että LVI-suunnitteluosaamistamme. Vastuullemme kuului myös vesihuollon liittymälupien hakeminen Turun Vesihuolto Oy:ltä.”

Kesäinen jokiranta houkuttelee kävijöitä

Aurajokirannan pitkäjänteinen kehitystyö on luonut alueesta vetovoimaisen kaupunkiympäristön.

”2000-luvun alusta asti olemme uudistaneet läntistä jokirantaa hallintokorttelin edustalla pihakatumaiseksi ympäristöksi, ja viime kesänä teimme ensimmäiset kausimyyntipaikkakokeilut. Myyntipaikkojen vakinaistamien on osa laajempaa palapeliä, jonka jokaisen osa-alueen valmistuminen on osoittanut, miten tila alkaa elää ja jokiranta houkuttelee yhä enemmän ihmisiä viettämään aikaa hienojen näkymien äärellä”, Hangisto toteaa.

Aurajokirannan uudet kausimyyntipisteet ovat olleet kysyttyjä, ja konseptia on tarkoitus soveltaa jatkossa myös muualla.

”Tavoitteemme oli luoda palvelevaa kaupunkiympäristöä, ja siinä olemme onnistuneet. Halukkaita myyjiä on ollut ensimmäiselle viisivuotiskaudelle enemmän kuin paikkoja tarjolla”, Hangisto kertoo. ”Tulevaisuudessa jatkamme jokirannan kehittämistä, ja harkinnassa ovat jo seuraavat myyntipaikat. Ajatuksena olikin alusta lähtien luoda kausimyyntipaikkojen yhteydessä toimiva konsepti, jota on mahdollista monistaa muissa myyntipaikoissa.”

KUVA: Sweco

 

Lue lisää

Katso kaikki