Valtioneuvoston periaatepäätös: Fossiilisesta lämmitysöljystä luovutaan

Periaatepäätös ei ole velvoittava.

Öljykattiloista luopumiseen liittyvää avustusrahaa on jäljellä noin 35 miljoonaa. Kuva: Shutterstock

Fossiilisesta lämmitysöljystä luopumisen toimenpideohjelma on osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP), joka on Suomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi, kerrotaan Valtioneuvoston tiedotteessa.

Toimenpideohjelma sisältää toimet, joilla pyritään luopumaan fossiilisesta öljylämmityksestä rakennuskannassa 31.12.2030 mennessä, mikä mahdollistaa osaltaan vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamisen. Päätös fossiilisesta lämmitysöljystä luopumiseksi linkittyy moniin käynnissä oleviin strategioihin, ohjelmiin ja prosesseihin, jotka osaltaan edesauttavat ilmastotavoitteiden saavuttamista. Eri toimialoilla on laadittu toimialakohtaisia tiekarttoja vähähiilisyyteen ja kohdennettuja strategioita, kuten esimerkiksi Suomen valtion pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia 2020–2050, tiedotteessa kerrotaan.

Helsingin Sanomien mukaan kyseessä on periaatepäätös, joka on hallituksen linjaus ja tavoite kuin pakottavaa lainsäädäntöä. Ketään ei tulla lopettamiseen pakottamaan, mutta hallitus lupaa tehdä tehdä toimia, joilla linjattuun tavoitteeseen päästään. Periaatepäätöksessä  luetellaan keinoja, joilla Suomi pyrkii kohti fossiiliöljyllä lämmittämisen loppua. Suomessa oli ympäristöministeriön tietojen mukaan vuonna 2019 yli 130 000 kotia, joissa käytettiin öljykattilaa lämmitykseen. Öljykattiloissa voisi yhä polttaa uusiutuvia polttoaineita eli bioöljyä.

Öljykattiloista luopumisen avustukseen ei kuitenkaan enää myönnetä uutta rahaa. Ns. vanhoja avustusrahoja on käyttämättä vielä 35 miljoonaa euroa. Niitä jakaa ely-keskus. Öljylämmityksestä luopujat voivat hakea laajennettua kotitalousvähennystä. Se voi kahden puolison taloudessa olla yhteensä 7 000 euroa.

Tätä tukea riittää vielä lähes 9 000 omakotitalon tai paritalon remonttiin
Sananen energiaköyhyydestä
Kotitalousvähennyksen pieneneminen iskisi omakotitaloasujiin – ”Neljä kymmenestä rajoittaisi remonttiaan”

Lue lisää

Katso kaikki