Älykkään verkkoteknologian hyödyt todistettu

Älykäs sähköverkkoteknologia lyhentää sähkökatkoja ja vastaa verkon luotettavuushaasteisiin maakaapelointiasteen ja uusiutuvan tuotannon lisääntyessä.

Uusi, älykäs sähköverkkoteknologia lyhentää sähkökatkoja kustannustehokkaalla tavalla ja vastaa verkon luotettavuushaasteisiin maakaapelointiasteen ja uusiutuvan tuotannon lisääntyessä. Tämä käy ilmi Sundomin kylässä Vaasassa vuonna 2014 käynnistyneen älyverkkopilotin tuloksista.

Vaasan seudun energia-alan toimijoiden, ABB:n, Anvian, Vaasan Sähkö -konsernin ja Vaasan yliopiston yhteinen älyverkkopilotti tuotti paljon arvokasta tutkimustietoa ja ainakin yhden uuden tuotteen. Pilotin tulokset edistävät osapuolten liiketoimintaa.

ABB testasi pilotissa maasulkuvikoja paikantavan teknologian luotettavuutta kattavilla kenttäkokeilla. Uusi muuntamoihin asennettava vikojen paikannuslaite tarjoaa avaimet älykkään sähköverkon kustannustehokkaaseen toimitusvarmuuteen.

”Sundomin kenttäkokeiden tulokset olivat erinomaisia ja kokemukset äärimmäisen arvokkaita. ABB:n monitaajuusadmittanssialgoritmi kykenee paikantamaan luotettavasti erityyppiset, vaikeastikin havaittavat maasulkuviat verkon eri kytkentätilanteissa. Tämä nopeuttaa vikojen korjaamista ”, kertoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:n tänä kesänä markkinoille tuomasta vikaindikaattorista.

Sundomin älykkään sähköverkon pilottialue, Sundom Smart Grid, koostuu sähköasemasta, neljästä älykkäästä jakelumuuntamosta ja verkkokatkaisijasta. Teknologian on toimittanut ABB.

Älykkäät jakelumuuntamot sisältävät automaation, joka mahdollistaa perinteisen etäohjauksen lisäksi vianpaikannuksen, vikaraportoinnin, tarkat sähkön laadun mittaukset ja muuntajan lämpötilamittauksen. Anvian kanssa toteutettu tietoliikenneratkaisu mahdollistaa reaaliaikaisen mittaustiedon keräämisen ja tallentamisen samanaikaisesti eri puolilta pilottiverkkoaluetta. Mittaustietoa syntyy valtava määrä, 100 megabittiä sekunnissa.

 

Pilotti päättyi, mutta tutkimus jatkuu

ABB:n automatisoitua vianhallintaa koskevien kenttäkokeiden rinnalla pilottialueella tehtiin myös muita tutkimuksia, muun muassa tuuli- ja aurinkoenergian tuomista haasteista verkon hallintaan, ja kerättiin dataa verkkoilmiöistä.

Vaasan yliopisto ja Vaasan Sähköverkko tekivät yhdessä selvityksen verkon luotettavuuden kustannustehokkaasta parantamisesta automaation avulla. Sundomin kaltaisella verkkoalueella paras tulos saavutetaan yhdistämällä avojohtoverkon älykästä automaatiota ja verkon maakaapelointia. Tutkimus osoitti, että kaapelointiastetta voidaan vähentää, jos avojohtoverkossa käytetään enemmän automaatiota.

Yhteistyössä Merinovan kanssa toteutettu, Tekesin INKA-ohjelmaan kuuluva ja parhaasta toteutuksesta palkittu hanke päättyi, mutta asennetut laitteet muodostavat Sundomin kylään elävän laboratorion, jossa tutkimustyö jatkuu. Älyverkosta kerättävää dataa käyttävät sekä Vaasan yliopisto että ABB:n tutkimuslaboratoriot.

Vuoden 2016 alussa alkanut kansainvälinen tutkimushanke, joka saa rahoitusta EU-ohjelmasta, hyödyntää Sundomin elävän laboratorion kokemuksia. Päämääränä on hallita tuuli- ja aurinkovoiman sähköverkolle tuottamia haasteita.

Sundomin älyverkkopilotin taustalla on vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalain muutos. Vaiheittain vuoden 2028 loppuun mennessä voimaan astuvien säädösten mukaan sähkökatkojen kesto ei saa asemakaava-alueella ylittää kuutta tuntia. Kaava-alueen ulkopuolella raja on 36 tuntia.

Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä sijaitsee Vaasan seudulla. Siihen kuuluu yli 140 yritystä, joissa työskentelee yhteensä noin 10 000 henkilöä. Vaasan seudun osuus on noin 30 prosenttia koko Suomen energiateknologiaviennistä.

Sundomin älyverkkopilotin yhteydessä Vaasan yliopisto ja Vaasan Sähköverkko tekivät selvityksen verkon luotettavuuden kustannustehokkaasta parantamisesta automaation avulla. Sundomin kaltaisella verkkoalueella paras tulos saavutetaan yhdistämällä avojohtoverkon älykästä automaatiota ja verkon maakaapelointia.

 

Lue lisää

Katso kaikki