Kauppakeskus toimii kuin voimalaitos

Pohjois-Euroopan suurin kiinteistön sisään rakennettava akusto mahdollistaa energian varastoinnin ja energian älykkään käytön.

Laajempaa yhteistyötä jakeluverkkoautomaatiossa

Elinkaarivastuumallin mukaisella kokonaispalvelulla on pienennetty huolto- ja viankorjausaikoja sekä sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Älykkään verkkoteknologian hyödyt todistettu

Älykäs sähköverkkoteknologia lyhentää sähkökatkoja ja vastaa verkon luotettavuushaasteisiin maakaapelointiasteen ja uusiutuvan tuotannon lisääntyessä.