Asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle

Jatkossa työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa olisi nimettävä työmaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö.