Pitkäkoskesta tulee Suomen suurin talousvettä tuottava laitos

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta seuraavan viiden vuoden aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 40 miljoonaa euroa.

Talotekniikka-lehti

Uudistusten myötä Pitkäkosken vedentuotantokapasiteetti nousee nykyisestä 7000 kuutiometristä noin 9000 kuutiometriin tunnissa. 9000 m3/h vastaa noin 60 000 hengen vuorokautista vedenkulutusta.

Pitkäkoskesta tulee Suomen suurin vedenpuhdistuslaitos, joka huolehtii Vanhankaupungin ohella yli miljoonan asukkaan vedensaannista. Pääkaupunkiseudun talousvesi tuotetaan Päijänteen järvivedestä Vanhankaupungin ja Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksilla.

Pitkäkosken saneerauksen aikana vedensaanti turvataan nostamalla Vanhankaupungin tuotantoa väliaikaisesti. HSY:n vedenpuhdistuslaitoksissa tuotetaan talousvettä noin 260 000 kuutiota päivässä. Tällä vesimäärällä voitaisiin täyttää eduskuntatalo yli kahteen kertaan joka päivä.

Saneeraus alkaa aktiivihiilisuodatuksesta

Saneeraus tehdään neljässä vaiheessa. Ensimmäiseksi uusitaan aktiivihiilisuodatus ja UV-desinfiointi. Vuosina 2022–2025 ovat vuorossa otsonointi sekä saostus-, selkeytys- ja hiekkasuodatus kahdessa vaiheessa.

Aktiivihiilisuodatuksen saneerauksen yhteydessä poistetaan tuotantoa rajoittavia pullonkauloja, uusitaan laitetekniikkaa sekä tehostetaan vedenkäsittelyprosessia uusimalla aktiivihiilisuodatuksen jälkeinen UV-desinfiointi nykyistä tehokkaammaksi. Urakka käynnistyi viime vuoden lokakuussa ja kestää noin vuoden lokakuuhun 2021 asti.

Vuonna 1998 käyttöön otetulla aktiivihiilisuodatuksella poistetaan vedestä sellaista orgaanista ainesta, joka voi toimia ravintona vesijohtoverkoston mikrobeille. Aktiivihiilisuodatuksen ja UV-desinfioinnin jälkeen veteen annostellaan vielä pieni määrä klooriamiinia varmistamaan talousveden laatu kaikkialla pitkässä vesijohtoverkostossa.

Osa saneeraustöistä vaatii aktiivihiililaitoksen pysäyttämisen. Nämä toimenpiteet tehdään puolessa vuodessa toukokuusta lokakuuhun 2021. Tuolloin muutetaan vedenkäsittelyprosessia tilapäisesti valvovan ympäristöterveysviranomaisen luvalla.

Aktiivihiililaitoksen pysäytyksen aikana talousvesi täyttää edelleen kaikki sille asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Verkostoveden orgaanisen aineen koostumus ja määrä muuttuu jonkin verran, jonka takia verkostoveden klooripitoisuus nostetaan nykyiseltä tasolta 0,4–0,5 mg/l tasolle 0,6 mg/l. Lisäksi rautapitoisuus voi olla ajoittain normaalia korkeampi. Veden laatua seurataan tehostetusti käyttökatkon aikana.

Lue lisää

Katso kaikki