Tuulta, aurinkoa ja lämpöpumppuja

Tekniikan tohtori, tutkija Petri Välisuon mukaan energiatuotannon tulee muuttua puhtaammaksi ja fossiilisista polttoaineista pitää vaihtaa kestävämpiin, uusiutuvan energian ratkaisuihin.

Biomassan saatavuus rajallista

Katso videolta Karoliina Auvisen kommentti biomassan käytöstä fossiilisten polttoaineiden korvaajana.

Massavaraajat lämmön varaajina, katso video!

Katso Talotekniikan tekstitetyltä videolta, mitä VTT:n erikoistutkija Juha Kiviluoma kertoo massavaraajien mahdollisuuksista lämmön varastoinnissa.

Tuulivoimatuotanto kasvoi viime vuonna yli 20 prosenttia

Vuoden 2018 aikana Suomeen ei rakennettu yhtään uutta tuulivoimalaa mutta tuulivoiman vuosituotanto kasvoi yli 20 prosenttia 5,8 terawattituntiin (TWh).

Uusiutuvan energian tarjouskilpailu

Energiavirasto sai 26 tarjousta uusiutuvan energian teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun.

Tuulivoima-alan tavoite: 30 prosenttia sähköstä tuulella

Suomalainen tuulivoima-ala tavoittelee 30 TWh vuosituotantoa vuoteen 2030 mennessä.

Tuulivoimarakentaminen jatkui vahvana Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalle on rakennettu lähes puolet kaikista Suomen tuulivoimaloista, selviää vuoden 2016 tuulivoimatilastoista.

Energian tulevaisuudesta päätetään nyt

Tuuli- ja aurinkovoima tulevat olemaan edullisimpia energialähteitä viimeistään 2030, sanoo asiantuntija.