Massavaraajat lämmön varaajina, katso video!

Katso Talotekniikan tekstitetyltä videolta, mitä VTT:n erikoistutkija Juha Kiviluoma kertoo massavaraajien mahdollisuuksista lämmön varastoinnissa.

Katso Talotekniikan tekstitetyltä videolta, mitä VTT:n erikoistutkija Juha Kiviluoma kertoo massavaraajien mahdollisuuksista lämmön varastoinnissa.

Massavaraajat ovat sähköpattereita, joihin voi varata lämpöä. Jos sähköä tuotetaan tulevaisuudessa yhä enemmän tuulivoiman tapaisella vaihtuvalla sähköntuotannolla, sitä voi olla tarjolla joskus liikaa. Silloin sitä voidaan varastoida massavaraajiin.

 

Video, teksti ja kuva: Piritta Porthan 

Lue lisää

Katso kaikki