STUK kouluttaa radonmittaajia

Säteilyturvakeskus (STUK) kertoo uusimmassa Radonuutiskirjeessään radonmittauksen verkkokoulutuksesta. STUKin tarjoama radonmittauskoulutus on suunnattu asiantuntijoille ja kaikille…

STUK tekee työpaikkojen tehostettua radonvalvontaa

Säteilyturvakeskus (STUK) toteuttaa radonvalvontahankkeen työpaikoilla, jotka sijaitsevat hyvin ilmaa läpäisevällä maaperällä seitsemässä Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen…

Radonmittaukset tiukkenivat

Uusi säteilylaki astui voimaan joulukuussa 2018, minkä myötä työpaikoilla ja muissa oleskelutiloissa radonkaasun suurin sallittu viitearvo pieneni 400 Bq/m3:sta > 300 Bq/m3:iin.

Radon mietityttää kuluttajia

Uponorin lokakuussa 2018 toteuttaman radontietämystä koskevan selvityksen mukaan radonin riskit tiedostetaan suhteellisen hyvin. Selvitys tehtiin jo…