Radon mietityttää kuluttajia

Uponorin lokakuussa 2018 toteuttaman radontietämystä koskevan selvityksen mukaan radonin riskit tiedostetaan suhteellisen hyvin.

Selvitys tehtiin jo kolmatta kertaa peräkkäin, ja kolmen vuoden aikana toimet radonin ehkäisemiseksi ovat vastausten perusteella lisääntyneet. Kiinteistön radonmittauksen oli teettänyt lähes kolmasosa vastaajista.

”Asunnon radonpitoisuutta voidaan alentaa tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Keinoja ovat esimerkiksi radonimuri, radonkaivo, vuotoreittien tiivistäminen ja ilmanvaihdon tehostaminen”, kertoo Uponorin tuotepäällikkö Jaana Honkonen.

Vastaajista 78 prosenttia asuu omakotitalossa ja loput rivitalossa. Suurin osa (71 prosenttia) asuu yli 20 vuotta vanhassa talossa, joissa ei lähtökohtaisesti ole otettu huomioon radonin torjuntaa. Tehtyjen radonmittausten määrä on kasvanut selvästi ja vastaajista lähes kolmannes oli tutkituttanut kiinteistönsä. Mitatuissa kohteissa 10 prosentissa oli liikaa radonia.

”STUKin mukaan noin puolet tavallisen suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin sisäilman radonista. Pitkäaikainen asuminen korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään.”, Honkonen painottaa.

Lue lisää

Katso kaikki