STUK tekee työpaikkojen tehostettua radonvalvontaa

Säteilyturvakeskus (STUK) toteuttaa radonvalvontahankkeen työpaikoilla, jotka sijaitsevat hyvin ilmaa läpäisevällä maaperällä seitsemässä Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnassa.

Säteilylain mukaan työnantajan on selvitettävä työpaikan sisäilman radonpitoisuus, jos tilat sijaitsevat harjulla tai muulla hyvin ilmaa läpäisevällä sora- tai hiekkamaalla.

”Työpaikolla radonmittausvelvoite on kuitenkin huonosti tiedossa, eikä vaadittuja mittauksia ole välttämättä tehty”, toteaa Säteilyturvakeskuksen ylitarkastaja Katja Kojo.

STUK on yhdistänyt Geologian tutkimuskeskuksen maaperätiedot Tilastokeskuksen toimipaikkatietoon ja selvittänyt, mitkä Suomen työpaikat sijaitsevat hyvin ilmaa läpäisevällä maaperällä.

Tällä viikolla alkavaan radonvalvontahankkeeseen on valittu seitsemän Itä-Suomessa sijaitsevan kunnan alueella olevat työpaikat, joihin STUK lähettää selvityspyynnön mitata työpaikan radonpitoisuus.

”Jos radonpitoisuus osoittautuu korkeammaksi kuin viitearvo, ei ole kuitenkaan syytä paniikkiin, sillä ongelma voidaan yksinkertaisimmillaan korjata ilmanvaihtoa tehostamalla”, Kojo kertoo.

Radonia ei voi aistia, joten mittaaminen on ainoa tapa saada radonpitoisuus selville. Helpointa radonin torjuminen on rakennusvaiheessa, mutta sisäilman korkeaa radonpitoisuutta voidaan alentaa myös esimerkiksi radonimurilla.

 

Lue lisää

Katso kaikki