Sähkömarkkinoilla toteutettiin historiallinen tietojärjestelmäuudistus

"Sähkömarkkinoilla on nyt käytössä edistyksellinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka mahdollistaa alan toimintamallien kehittämisen yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti."

Gasum Portfolio Services vastaa myös jatkossa Fingridin salkunhallinnasta

Suomen sähkön kantaverkkoyhtiö Fingrid valitsi Gasum Portfolio Services Oy:n salkunhoitajaksi avoimessa tarjouskilpailussa.

Sähkömarkkinoilla selvitetään varttitaseeseen siirtymistä

Energiavirasto valitsi Empowerin selvittämään tasejakson lyhentämistä nykyisestä tunnista 15 minuuttiin.

Sähkönkäyttö kääntyi nousuun

Vuonna 2016 sähkönkäyttö kasvoi 3,1 prosenttia, ja sähkön nettotuonti saavutti uuden ennätyksen.