Sähkömarkkinoilla selvitetään varttitaseeseen siirtymistä

Energiavirasto valitsi Empowerin selvittämään tasejakson lyhentämistä nykyisestä tunnista 15 minuuttiin.

Energiavirasto valitsi Empowerin selvittämään tasejakson lyhentämistä nykyisestä tunnista 15 minuuttiin.

Tasejakso on ajanjakso, jolla sähkömarkkinoiden osapuolten sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa eli tasetta tarkastellaan. Tämä ajanjakso on ollut tähän asti pääsääntöisesti tunti. Osassa EU-maita on kuitenkin jo päätetty lyhentää tasejakso 15 minuuttiin, jotta sähkömarkkinat toimisivat tehokkaasti. Muutospaineita tuo uusiutuvan energian tuotannon lisääntyminen, koska sähköntuotanto vaihtelee tunnin ajanjakson sisällä yhä voimakkaammin tuuliolosuhteiden ja auringonvalon mukaan.

Suomen sähkömarkkinoiden toimintaa edistävä viranomainen Energiavirasto valitsi Empowerin selvittämään varttitaseen vaikutuksia sähkömarkkinoiden eri toimijoihin ja kartoittamaan varttitaseeseen siirtymisen aikataulumahdollisuuksia. Selvitys tehdään yhteistyössä Valor Partnersin kanssa.

Lyhyempään taseselvitysjaksoon siirtymisen tavoitteena on arvottaa sähköenergian hinta 15 minuutin aikajaksoille, koska sen oletetaan ohjaavan energiankäyttöä ja tasaavan kulutuspiikkejä. Tällöin kyse on sähkön kysyntäjoustosta. Tiedon ja automaation avulla sähkön kulutusta voidaan siirtää hinnan ohjaamana ja käyttöä vähentää korkean hinnan aikana.

”Ratkaisuiden tulee olla automatisoituja, koska muutokset on voitava tehdä nopeasti. Yksinkertaisen esimerkin avulla tarkastellaan vaikka aamun tuntia 6-7 välillä. Sähkönkäyttö on hyvin vähäistä ensimmäiset 45 minuuttia, mutta kun jokaisessa kotitaloudessa laitetaan kahvinkeitin päälle juuri ennen seitsemää, syntyy kulutuspiikki, joka määrittää koko tunnin sähkönkäytön hinnan. Varttitaseen avulla ajanjaksolla 6-6:45 sähkönkäytön hinta olisi alhaisempi”, kertoo Empowerin kehitysjohtaja Jan Segerstam.

 

Lue lisää

Katso kaikki