Sähkömarkkinoilla toteutettiin historiallinen tietojärjestelmäuudistus

"Sähkömarkkinoilla on nyt käytössä edistyksellinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka mahdollistaa alan toimintamallien kehittämisen yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti."

Datahub mahdollistaa asiakkaille uusia palveluita – sekä nopeuttaa ja parantaa nykyisiä, kertoo Energiateollisuus tiedotteessan.

Talotekniikka-lehti

Suomessa otettiin 21.2.2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Kyseessä on merkittävin muutos sähkömarkkinoiden tiedonvaihdossa sitten sähkömarkkinoiden avautumisen. 

Datahub on tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta sekä niiden sähkön kulutuksesta ja sähkösopimuksista. Kyseessä on sähkömarkkinoiden toimintaa tehostava taustajärjestelmä, joka mahdollistaa asiakkaiden nopeamman ja paremman palvelun.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö. Datahubia puolestaan käyttävät kaikki sähkön vähittäismarkkinoilla toimivat sähkönmyyjät ja jakeluverkonhaltijat. Tähän heitä velvoittaa sähkömarkkinalaki, jossa säännellään yksityiskohtaisesti kaikkien osapuolien, myös datahubin, tehtävistä ja vastuista.

Sähköyhtiöt ja Fingrid Datahub Oy ovat viime vuosien aikana tehneet valtavan suuren työn, jotta tämä historiallinen järjestelmämuutos saatiin tavoitteiden mukaisesti maaliin, toteaa Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Riina Heinimäki tiedotteessa.

– Sähkömarkkinoilla on nyt käytössä edistyksellinen tiedonvaihtojärjestelmä, joka mahdollistaa alan toimintamallien kehittämisen yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti, Heinimäki kiittelee tiedotteessa.

Datahub parantaa asiakkaan saamaa palvelua

Kun kaikki sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä nopeammin eri toimijoiden saatavilla samasta paikasta, se parantaa ja sujuvoittaa palvelua esimerkiksi silloin, kun asiakas vaihtaa sähkönmyyjänsä. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa myös uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien tueksi pientuotantoon, energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan. Apu on tarpeen, kun sähkömarkkinat ovat murroksessa alan vastatessa ilmastohaasteeseen.

– Elämme monella tapaa mielenkiintoista aikaa sähkömarkkinoilla. Alan toimijat kehittävät koko ajan toimintaansa ja palveluitaan, jotka luovat asiakkaille uudenlaisia mahdollisuuksia olla aktiivisemmin mukana energiamarkkinoilla. Tiedon entistä parempi hyödyntäminen on välttämätöntä. Datahub luo edellytyksiä kaikelle tälle kehitykselle, toteaa Heinimäki tiedotteessa.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva on tärkeässä roolissa

Uusi järjestelmä nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla samanaikaisesti, ajantasaisena ja tietoturvallisesti. Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat olleet erityisen tärkeässä roolissa järjestelmää kehittäessä. Henkilötiedot ja sähkönkäyttöpaikan tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä.

Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

– Tietosuojan ja tietoturvan tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Näiden korkea taso on perusedellytys. Tämä tavoite on ollut koko kehitystyön ajan kirkkaana mielessä kaikilla osapuolilla, korostaa Heinimäki tiedotteessa.

Lue lisää

Katso kaikki