Lämpöpumppuala palasi kasvu-uralle

Viime vuonna myytiin yli 60 000 lämpöpumppua. Kuluttajat investoivat niihin 350 miljoonaa euroa. Maalämpöpumppujen vuosimyynti laski 8 %.

Rakentamisen, talouden ja yleisen mielialan alhosta sekä halvasta öljystä muutamia vuosia kärsinyt lämpöpumppujen myynti kääntyi taas nousuun. Viime vuonna myytiin yli 60 000 lämpöpumppua. Kuluttajat investoivat niihin 350 miljoonaa euroa.

Lämpöpumppujen talojen ympäriltä otetun energian määrä nousi 0,6 TWh/vuosi. Niiden suosio isojen kohteiden lämmityksessä ja jäähdytyksessä kasvoi. Suomeen asennettujen lämpöpumppujen kokonaismäärä ylittää näinä päivinä 800 000 rajan.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tilastojen mukaan maalämpöpumppujen vuosimyynti laski edelleen 8 % 8500 kappaleeseen. Rakentamisen ja yleinen saneerausinvestointien aallonpohja, alhainen öljyn hinta sekä ilma–vesilämpöpumppujen myynnin kasvu vaikuttivat eniten maalämpöpumppuasennuksiin.

”Vuonna 2016 rakennetusta 6000 uudesta pientalosta kuitenkin puolet eli 3000 varustettiin maalämmöllä. Loput 5500 maalämpöpumppua korvasivat öljy- ja sähkölämmitystä sekä myös jo jonkin verran kaukolämpöä”, kertoo toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPUsta.

Ilma–vesilämpöpumput nosteessa

Lämpöpumppujen vuoden 2016 myyntitilastoihin saatiin kuitenkin kasvuluvut. Maalämmön laskua kompensoi ilma–vesilämpöpumppujen myynnin yli 30 prosentin kasvu 3500 pumppuun sekä poistoilmalämpöpumppujen yli 20 prosentin kasvu 2200 pumppuun.

Saneerauskohteissa ilma–vesilämpöpumput menivät pääosin öljy- tai sähkölämmityksen tilalle tai rinnalle. Poistoilmalämpöpumput asennettiin enimmäkseen uusiin omakotitaloihin.

Hirvosen mukaan huikeat kasvuluvut kertovat näiden pumppujen suoritusarvojen kehittymisestä, järjestelmien toimituslaadun korkeasta tasosta, markkinan rakenteen muuttumisesta sekä tarjonnan lisääntymisestä. Ilmalämpöpumppujen myyntimäärä pysyi suunnilleen ennallaan 45 000 kappaleessa. Lämpöpumppumyynnin euromääriä kasvattaa isojen lämpöpumppujen suosion lisääntyminen.

”Viime vuoden 60 000 pumpun vuosimyynnillä taistelemme Euroopan kärkisijasta kotitalouksien määrään suhteutettuna Norjan ja Viron kanssa. Ruotsinhan ohitimme jo muutama vuosi sitten. Keski-Euroopan maiden kuten Saksan ja Ranskan myynnit ovat kotitaloutta vain noin kymmenesosa Suomen luvuista”, Hirvonen sanoo.

Asennukset isoihin kohteisiin kuten kerrostaloihin, palvelurakennuksiin ja teollisuushalleihin kasvoivat yli 1000 lämpöpumppuun. Kerrostalojen poistoilmalämpöpumput yleistyivät vauhdilla. Jo muutamaan sataan kerrostaloon asennettiin poistoilman lämpöä talteenottava lämpöpumppu.

”Uskon, että tulemme näkemään tuplaantuneet lämpöpumppujen myyntiluvut yllättävänkin lähitulevaisuudessa” Hirvonen visioi.

Lue myös:

Suomalainen lämmittää – riittääkö sähkö?

Laskutoimitus, joka lämmitti tunteita

 

Lue lisää

Katso kaikki