LEY: Öljylämmityksenkin hiilidioksidipäästöt saadaan nollaan

Lämmitysenergiayhdistyksen tekemien laskelmien mukaan öljylämmityksen päästöjä voidaan leikata reilustikin kohtuukustannuksin.

Lämmitysenergia Yhdistyksen (LEY) tekemien laskelmien mukaan öljylämmityksen päästöjä voidaan leikata reilustikin silti kohtuukustannuksin.

Ilmastonmuutos asettaa elämän maapallolla olosuhteisiin, joissa hiilidioksidipäästöjä on leikattava kaikin keinoin. Hallitusohjelmassa esitetään ilmastotoimena myös öljylämmityksestä luopumista, mutta juuri osana ilmastotalkoita se kannattaisi säilyttää.

Lämmitysenergia Yhdistyksen uutta tiekarttaa seuraamalla öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt saataisiin vuoteen 2035 mennessä nollaan. Tiekartasta löytyy esimerkkilaskelma kaupunkikeskustassa sijaitsevalle 40 asunnon kerrostalolle: miten talon lämmityksen noin 450 000 kilowattitunnin vuosittainen energiantarve kannattaa tuottaa?

Jos esimerkkikerrostalon energiantarpeesta katetaan 70 prosenttia ilma-vesilämpöpumpulla ja loput sähköllä, yhdistelmästä syntyy hiilidioksidipäästöjä 21 840 kg vuodessa. Mutta jos yhdistelmän sähkön vaihtaa uusiutuvalla lämmitysöljyllä käyvään öljykattilaan, vuosittaiset päästöt putoavat alle puoleen: 9 555 kiloon.

Sama koskee suhteessa pientaloja. Pientalon lämmityksen keskimääräinen energiantarve on 22 000 kilowattituntia vuodessa. Silloin ilma-vesilämpöpumppu (70 %) yhdistettynä sähkökattilaan (30 %) tuottaa vuosittain päästöjä 1 067 kg. Jos sähkön osuus vaihdetaan uusiutuvaan lämmitysöljyyn, lämmitysyhdistelmän vuosittaiset päästöt vähenevät pientalossakin alle puoleen, 467 kiloon.

Entäpä hinta?

LEY:n tiekartan esimerkkikerrostalon vuotuiset lämmityskustannukset kohoavat edellä mainitulla ilma-vesilämpöpumpun ja sähkön yhdistelmällä 36 000 euroon. Yhdistelmä vaatii myös 3 X 400 A -sähköliittymän, joka aiheuttaa merkittävän lisäkustannuksen.

Jos kerrostalon ilma-vesilämpöpumpun yhdistää uusiutuvaan lämmitysöljyyn, kustannukset jäävät uusiutuvan dieselin 1,4 euron litrahinnalla 31 350 euroon. Tässä vaihtoehdossa kiinteistön sähköliittymää ei tarvitse suurentaa.

Pientalon kohdalla kyseisen lämmitysyhdistelmän vuosihinta on sähköllä 1 760 euroa ja uusiutuvalla dieselillä 1 750 euroa. Öljylämmitys tuo siis nollapäästöisenäkin rahallista säästöä osana lämmitysratkaisua.

Kun yhteisenä tavoitteena on torjua kustannustehokkaasti ilmastonmuutosta, lienee aiheellista kysyä: miksi hallitus tekee öljylämmityksen kohdalla ratkaisun, joka sekä lisää kustannuksia että hiilidioksidipäästöjä?

Laskelma hybridilämmityksen kustannuksista ja päästöistä: https://www.ley.fi/wp-content/uploads/2020/12/Hybridilammityksen-paastot-ja-kustannukset-tiivis.pdf

Lue lisää

Katso kaikki