Laajempaa yhteistyötä jakeluverkkoautomaatiossa

Elinkaarivastuumallin mukaisella kokonaispalvelulla on pienennetty huolto- ja viankorjausaikoja sekä sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Turku Energia Sähköverot Oy (TESV) lisäsi jakeluverkkonsa kauko-ohjausta ja valvontaa Emtele Oy:ltä vuonna 2015 hankkimallaan kokonaispalvelulla. Elinkaarivastuumallin mukaisella kokonaispalvelulla TESV on pystynyt pienentämään huolto- ja viankorjausaikoja sekä sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

Yhteistyötä jatketaan seuraavaksi myös muuntamoiden etäluettavalla vianilmaisun palvelulla, joka perustuu uudentyyppiseen vikailmaisimeen, Emtele Vikeen. Emtele Oy:n vianilmaisupalvelun lähtökohtina ovat korkea käytettävyys, helppo asennettavuus ja operointi, ylläpidettävyys sekä asiakkaiden kokemien käyttökeskeytysten minimointi.

Koska markkinoilla ei ollut tähän tarkoitukseen riittävän luotettavaa ja kustannustehokasta suurten volyymien ratkaisua, Emtele Oy on kehittänyt vianilmaisun kokonaiskonseptin asiakastarpeen lähtökohdista yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa.

Vianilmaisupalvelu tuottaa suunnattua tietoa keskijänniteverkossa esiintyvistä vioista, kuten oikosulusta ja pysyvistä sekä katkeilevista maasuluista. Järjestelmän avulla on myös mahdollista mitata kuormavirrat ja -tehot. Vianilmaisun kokonaispalvelun avulla TESV voi edelleen pienentää viankorjausaikoja ja keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.

 

Lue lisää

Katso kaikki