Laajempaa yhteistyötä jakeluverkkoautomaatiossa

Elinkaarivastuumallin mukaisella kokonaispalvelulla on pienennetty huolto- ja viankorjausaikoja sekä sähkönjakelun keskeytyksistä aiheutuvaa haittaa.