Selloon ja Isoon Omenaan kaukolämmön kulutusjousto

Espoon suurimmat kauppakeskukset Sello ja Iso Omena ottavat käyttöön Fortumin kaukolämmön kulutusjouston, jossa lämmön älykkäällä ohjauksella voidaan vähentää päästöjä merkittävästi.

Espoon suurimmat kauppakeskukset Sello ja Iso Omena ottavat käyttöön Fortumin kaukolämmön kulutusjouston, jossa lämmön älykkäällä ohjauksella voidaan vähentää päästöjä merkittävästi.

Kauppakeskukset ottavat samalla käyttöön Fortumin Ekoplus-lämmön, joka on tuotettu 100% uusiutuvilla polttoaineilla ja hukkalämmöillä.

Sellossa Fortumin ja Siemensin yhteinen ratkaisu vähentää Leppävaaran alueellisia päästöjä, kun kulutushuippujen aikaan Fortumin kaukolämpöverkossa vältytään huipputeholaitosten käynnistämiseltä. Sellon tapauksessa näissä tilanteissa on useimmiten käynnistetty viereinen Vermon lämpölaitos.

Ison Omenan vieressä ei lämpölaitosta ole, mutta kulutusjoustolla voidaan vähentää Suomenojan huipputehoja tuottavien yksiköiden käyttöä ja samalla päästöjä.

Fortumin tavoitteena on saada tänä vuonna 100 MW:n edestä kaukolämpöasiakkaita mukaan älykkään ohjauksen piiriin, jolloin päästövähennykset olisivat noin 510 tonnia vastaten lähes 200 kotitalouden vuotuisen lämmönkulutuksen päästömäärää.

Nyt mukaan tulevien kauppakeskusten mukaantulo on noin 15 prosenttia tavoitteesta.

Perinteisesti kysyntähuiput on hallittu kasvattamalla lämmöntuotantoa. Yleensä tämä on tarkoittanut lisätuotantoa paikallisilla lämpölaitoksilla, jotka toimivat usein fossiilisilla polttoaineilla.

Kulutusjoustossa kaukolämmön kulutusta voidaan optimoida ja ohjata älykkäästi koko kaukolämpöjärjestelmää. Kulutusta voidaan ajallisesti siirtää kulutushuippujen tasaamiseksi ilman, että loppukäyttäjä edes huomaa tällaista pientä muutosta.

Monen rakennuksen pienestä ohjauksesta syntyy kuitenkin järjestelmätasolla suuri hyöty, kun pystytään käyttämään vähäpäästöisempiä tuotantomuotoja.

”Kun esimerkiksi pakkasaamuna kaukolämmön kulutuksessa tulee kulutuspiikki, tavanomaisesti tällöin on käynnistetty huipputuotantolaitoksia eli esimerkiksi kaasulla tai öljyllä toimivia lämpölaitoksia”, Fortumin kaukolämpöliiketoiminnan asiakkuusjohtaja Pasi Kokko sanoo.

”Älykkäällä ohjauksella vältämme näiden laitosten käynnistämisen ja samalla niiden tuottamat päästöt Espoossa jäävät syntymättä.”

Fortum on kehittänyt tekoälyn optimoimaan ja ohjaamaan kaukolämpöjärjestelmän toimintaa. Tämä osaltaan mahdollistaa tulevaisuuden joustavan kaukolämpöjärjestelmän.

Tekoäly ennustaa asiakkaiden lämmönkysynnän, ohjaa lämpövarastojen ja kulutusjouston käyttöä sekä ohjeistaa valvomoa käyttämään eri tuotantoyksiköitä optimaalisesti.

Kulutusjoustoa testataan myös Espoon Asuntojen asunnoissa, Espoon kouluissa ja päiväkodeissa sekä yhteensä 157 Asokotien kohteessa Espoossa, Kirkkonummella, Järvenpäässä ja Tuusulassa.

”Olemme tehneet Espoon kaupungin kanssa yhteiskuntasitoumuksen, jonka mukaan Espoon kaukolämmöstä tehdään hiilineutraali 2020-luvun aikana. Tulemme laajentamaan älykästä ohjausta Espoon kaukolämpöverkossa ja on mahdollista, että tällä voidaan välttää uusien huipputeholaitosten rakentaminen vaikka asukasmäärä Espoossa kasvaa.”

”Tekoälyllä ohjattu älykäs kaukolämpöverkko voi toimia tulevaisuudessa yhteiskunnan kannalta elintärkeänä sähköjärjestelmän tasapainottajana ja joustojen tuottajana, jos pystymme varastoimaan sähköenergiaa huipputuotannon hetkillä lämmöksi kaukolämpöverkkoon ja -varastoihin.”

Lue lisää

Katso kaikki