Opiskelua koronan aikaan

Talotekniikka-lehti selvitti: Miten talotekniikka-alan opinnot sujuivat koronakeväänä?

Koronapandemia siirsi verkkopohjaiset opiskelualustat ja viestintätavat kiinteäksi osaksi talotekniikkaopintojen arkea. Talotekniikka-lehti kysyi alan opiskelijoilta, miten opinnot koronakeväänä sujuivat.

Teksti: Piritta Porthan 

Koronakriisistä seurannut etäopiskelu toi talotekniikka-alan opintoihin paljon hyvää. Osalla opiskelijoista arki rullasi jopa normaalitilannetta paremmin. Toisaalta etäopiskelu koettiin myös stressaavaksi ja kuormittavaksi: tuli opiskelumotivaation laskua ja jopa ajatuksia opintojen lopettamisesta.

Myös harjoittelupaikkojen suhteen kokemukset vaihtelivat. Osa harjoitteluista toteutui suunnitellusti, osa peruuntui. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa talotekniikan insinööriksi opiskelevan Maija Niemosen harjoittelusuunnitelmiin koronakevät ei vaikuttanut, mutta häntä lainatakseni: ”Kaikilla ei ollut ihan niin hyvä tuuri.”

Poikkeustilanne näkyy myös kesätöissä. Esimerkiksi Are Oy ei niitä tänä vuonna pysty tarjoamaan.

Stressitasot nousivat

Niemonen siirtyi muiden Xamkin opiskelijoiden tapaan 16.3. etäopiskeluun. Lähiopetus muuttui etätunneiksi ja kyselyhetkiksi virtuaalisen ryhmätyöskentelyn ja viestinnän mahdollistavalle Microsoft Teams -alustalle.Kokeetkin järjestettiin etänä.

– Pidimme Teamsin kautta yhteyttä myös opiskelijoiden kesken läksyjen kanssa. Yhteys oli auki ja kyselimme apuja kavereilta, Niemonen kertoo.

Niemosen kohdalla etäopiskelu toimi hyvin ja opinnot etenivät ajallaan. Luokkakavereiden kanssa onkin ollut puhetta, että etäopetukselle toivotaan jatkoa.

– Jos päivässä on esimerkiksi vain yksi 45 minuutin tunti, sen voisi vaihtaa etäluennoksi.

Niemonen kaipasi koronakeväänä silti myös lähiopetusta.

– Etäopetuksen aikana stressitaso nousi tavallista korkeammalle. Itsenäisesti palautettavia kotitehtäviä oli normaalia enemmän, ja aikatauluttaminen loi arkeen haasteita.

Ajansäästöä etäopinnoilla

Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskeleva Ville P. etäopiskeli koronakeväänä sähköpostin, Teamsin, etäkokouskäyttöön tarkoitettujen Zoom-videopalaverien, OMA:n (verkkopohjainen työ- ja opiskeluvälineiden kokonaisuus) sekä Moodlen virtuaalisen oppimisympäristön avulla. Zoomissa pidettiin jopa opiskeluhippoja.

Sähköpuolen talotekniikan tutkintoa suorittavan Villen mielestä etäopetus toimisi jatkossakin. Hänen kohdallaan se säästi koulumatkoista aikaa päivittäin 1,5 tuntia.

– Opiskelijat olisivat tietysti läsnä, jos opetukseen vaadittavia ohjelmistoja ei pystyisi lataamaan omalle koneelle tai jos kokonaisuuteen kuuluisi läsnäoloa vaativia labratöitä, Ville pohtii.

Myös Tomas Saloselle päivätyöhön mutkattomasti limittynyt etäopiskelu sopi hyvin. Aikaa säästyi, kun työpaikan ja koulun välillä liikkuminen jäi pois. Salonen opiskelee Rastor-instituutissa työn ohella LVI-työteknikoksi.

Maaliskuussa alkanut koulutusohjelma toteutettiin alusta asti etänä, sähköpostin ja Zoomin avulla.

– Istuin suurimman osan etäopetuspäivistä toimistollamme. Koulutuksen jälkeen pääsin suoraan takaisin käsiksi työpäivään, Salonen kertoo.

Xamkissa talotekniikkaa (LVI) opiskeleva Tommi Martikainenkin pystyi etäopiskelun ansiosta yhdistämään opinnot ja työnteon normaaliolosuhteita paremmin. Opettajat pitivät yhteyttä sähköpostin ja Teamsin kautta, opiskelijoiden kesken viestiteltiin Whatsapp-pikaviestipalvelulla.

”Opintojen lopettaminen kävi mielessä”

Xamkissa päivätyönsä ohella talotekniikan (LVI) insinööriksi opiskelevan Janne Seppäsen kohdalla koronakevään etäopinnot veivät tavallista enemmän aikaa.

– Opinnot sisälsivät normaalia enemmän palautettavia harjoituksia. Alkoi epäilyttää, saanko tutkintoa ikinä valmiiksi, Seppänen sanoo.

Seppänen etäopiskeli omatoimisten harjoitustehtävien avulla sekä Teams-oppitunneilla. Opiskelijoiden kesken pidettiin yhteyttä Whatsappilla.

– Hämäräksi jäävien asioiden selvittäminen oli haastavampaa, kun opiskelutovereiden kanssa ei voinut keskustella rennommin tauoilla oppituntien välissä. Asioita sai pohtia aika omatoimisesti, minkä vuoksi tuli joitain virhetulkintoja.

– Lisäksi opettajien opetusmateriaalit on tehty pääsääntöisesti lähiopetusta tukeviksi. Poikkeusoloja varten heidän piti supistaa tai muuttaa materiaalia, jotta asioita ehdittiin käydä läpi.

Tilanne aiheutti Seppäselle ahdistusta. Opinnot viivästyivät ja kurssiarvosanat heikkenivät.

– Opintojen lopettaminen kävi mielessä, jotta iltaisin ehtisi tehdä muutakin kuin istua tietokoneella. Koetin opiskella kuitenkin parhaan jaksamiseni mukaan. Olisipahan mahdollisten tulevaisuuden käänteiden varalta ”jokeri” takataskussa työmarkkinoilla erottautumiseksi.

Opiskelumotivaatio laski

Kuisma Kuoppamäen talotekniikan (LVI) insinöörin tutkinnon opiskelu Xamkissa toteutui

koronakeväänä Teamsin, sähköpostin sekä normaalistikin Xamkissa aineiston jakamiseen ja tehtävien palauttamiseen käytössä olevan Learn-ohjelman avulla.

Kuoppamäki koki etäopiskelun joustavana. Opiskeluun sai valita sopivan ajankohdan ja paikan, ja opiskelijoiden keskinäinen viestintäkin sujui. Suunnittelukurssin opettaja teki Youtube-videoita suunnittelutehtävien etenemisohjeista.

Tekniikan alan opintoja ei Kuoppamäen mielestä kuitenkaan voi oppia etäopetuksessa yhtä hyvin kuin lähiopetuksessa. Hän kaipasi koronakeväänä lähiopetuksen parempaa kontaktia ja opettajan selkokielistä kysymysten ja materiaalien pohjalta koottua selitystä opittavista asioista.

– Suunnitteluohjelmien osalta Youtube-videot ruutuvideona ja selostettuna oli erittäin toimiva ratkaisu. Suunnitteluohjelmien käyttämisen ohjaaminen onnistuu kyllä etäyhteydelläkin. Mutta kun kohdalle sattuu ongelma, avun saaminen on huomattavasti lähiopetusta vaikeampaa, Kuoppamäki sanoo.

Kuoppamäen etäopiskeluarkea kuormittivat myös tehtävien palautuspäivien suurempi määrä sekä niiden aikataulujen seuraaminen. Ja kun lukujärjestyksen tasainen rytmi ei enää jäsentänyt arkea, opiskelumotivaatiokin laski.

– Myös etäluentojen aikatauluja oli hankala seurata. Luennoista ei ollut yhtä vakioitua lukujärjestystä, vaan osa tuli sähköpostiin Teams-kutsuina ja osa lukujärjestykseen.

 

Lue myös: Digiloikka etäopettajaksi

Lue lisää

Katso kaikki