Mistä puhumme, kun puhumme älykkäästä kaupungista?

⭐️TIlaajille⭐️ Tutkimuskirjallisuudessa älykkäälle kaupungille ei Hannele Ahvenniemen mukaan määritelmänä kuitenkaan löydy täysin yhtenäistä ymmärrystä.

Tutkimuskirjallisuudessa älykkäälle kaupungille ei Hannele Ahvenniemen mukaan määritelmänä löydy täysin yhtenäistä ymmärrystä.

Teksti: Piritta Porthan

Valtioneuvoston verkkosivujen mukaan Smart City -käsite (älykäs kaupunki) ymmärretään väljästi kaupunkien innovatiiviseksi kehitykseksi, joka käyttää hyväkseen informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa. ”Smart Citeissä pyritään ekotehokkuuteen ja elämänlaadun parantamiseen”, sivustolla kirjoitetaan.

Tutkimuskirjallisuudessa älykkäälle kaupungille ei Hannele Ahvenniemen mukaan määritelmänä kuitenkaan löydy täysin yhtenäistä ymmärrystä. Perinteisesti älykäs kaupunki on tutkimuskirjallisuudessa liitetty digitalisaatioon, teknologiseen edistyksellisyyteen tai teknologian käyttöönottoon kaupungissa. Nyt rinnalle on kuitenkin syntynyt toinen näkemys.

– Nykyään älykkäällä kaupungilla tarkoitetaan usein älykkäitä ihmisiä. Korostetaan hyvinvoivia, tiedostavia, ympäristöstään kiinnostuneita, aktiivisia ja osallistuvia ihmisiä. Mutta joidenkin mielestä taas tämä määritelmä on väärä. He korostavat pelkästään digitalisaation tärkeyttä, Ahvenniemi kertoo.

Lähde: julkaisut.valtioneuvosto.fi

Lue lisää

Katso kaikki