Mistä puhumme, kun puhumme älykkäästä kaupungista?

⭐️TIlaajille⭐️ Tutkimuskirjallisuudessa älykkäälle kaupungille ei Hannele Ahvenniemen mukaan määritelmänä kuitenkaan löydy täysin yhtenäistä ymmärrystä.

Väitöstutkimuksen tulokset yllättivät: Kaupunkien älykkyys ei aina pienennä niiden hiilijalanjälkeä

⭐️Tilaajille⭐️ Hannele Ahvenniemi tutki väitöskirjassaan kestävyystavoitteiden edistämistä ja hiilineutraaliustavoitteisiin liittyviä menettelyjä kaupunkien sekä kotitalouksien tasolla.