Mistä puhumme, kun puhumme älykkäästä kaupungista?

⭐️TIlaajille⭐️ Tutkimuskirjallisuudessa älykkäälle kaupungille ei Hannele Ahvenniemen mukaan määritelmänä kuitenkaan löydy täysin yhtenäistä ymmärrystä.

Väitöstutkimuksen tulokset yllättivät: Kaupunkien älykkyys ei aina pienennä niiden hiilijalanjälkeä

⭐️Tilaajille⭐️ Hannele Ahvenniemi tutki väitöskirjassaan kestävyystavoitteiden edistämistä ja hiilineutraaliustavoitteisiin liittyviä menettelyjä kaupunkien sekä kotitalouksien tasolla.

Tulevaisuuden kaupungissa vesiputki korjaa itsensä

Maapallosta 2,7 % on kaupunkialueita, mutta niiden osuus hiilidioksidipäästöistä on peräti 75 %.