Blominmäen jätevedenpuhdistamo projektinjohtourakkana

Projektinjohtourakka mahdollistaa suunnittelun ohjauksen, hankinnan ja toteutuksen yhdistämisen ja limittämisen.

HSY:n hallitus valitsi Blominmäen jätevedenpuhdistamon toteutuksen urakkamuodoksi projektinjohtourakan ja sen hankintamenettelyksi erityisalojen hankintalain mukaisen neuvottelumenettelyn.

Espoon Blominmäkeen rakennettavan jätevedenpuhdistamon toteutuksen vaativuus ja tiukka aikataulu ovat keskeiset syyt, miksi hanke toteutetaan perinteisten urakkamuotojen sijaan yhteistoiminnallisena urakkana. Lisäksi hankkeen haasteellisuudesta ja toteutussuunnittelun vaiheistuksesta johtuen projektinjohtourakoitsijan valinta tehdään neuvottelumenettelyllä.

Projektinjohtourakka mahdollistaa suunnittelun ohjauksen, hankinnan ja toteutuksen yhdistämisen ja limittämisen.

”Keskeinen ero projektinjohtourakan ja perinteisen jaetun urakan välillä on, että tilaaja eli HSY säilyttää lopullisen päätösvallan ja vaikutusmahdollisuuden urakan aikana tehtäviin hankintoihin. Voimme edelleen tässäkin urakkamuodossa tehdä osan hankintasopimuksista omiin nimiimme ja alistaa nämä projektinjohtourakoitsijalle”, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

HSY:n valitsema projektinjohtourakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, rakennuttamistehtävistä sekä varsinaisesta rakennustyöstä. Projektinjohtourakoitsija pääurakoitsijana ja on myös päätoteuttaja, jolla on vastuu rakennustyön turvallisuudesta.

Projektinjohtourakkaan sisältyvät hankkeen rakennus- ja koneistotyöt, LVI-työt, automaatio- ja instrumentointi sekä sähkötyöt. Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio näille on noin 160 miljoonaa euroa.

Projektinjohtourakoitsija valitaan neuvottelumenettelyllä

Neuvottelumenettelyssä HSY julkaisee hankinnasta ilmoituksen, johon kaikki halukkaat urakoitsijat tai työyhteenliittymät voivat tehdä osallistumishakemuksen. Osallistuvilla urakoitsijoilla tulee olla riittävät resurssit urakan toteuttamiseen.

Lisäksi edellytetään kokemusta vaativien kalliotilahankkeiden toteutuksesta ja vesihuollon laitosrakentamisesta tai vaativasta teollisuusrakentamisesta. HSY valitsee ilmoittautuneista ne urakoitsijat, joiden kanssa se aloittaa neuvottelumenettelyn. Neuvottelumenettelyn yhteydessä tehtävistä ehdokkaiden karsimisesta päättää HSY:n hallitus myöhemmin tänä vuonna.

Neuvottelut käydään valituilta urakoitsijoilta pyydettyjen alustavien tarjousten perusteella. Neuvottelujen tavoitteena on tarkentaa urakkakokonaisuutta sekä sopia tarjouspyynnön avoimista kohdista ja hankintasopimuksen ehdoista. HSY lähettää valituille urakoitsijoille lopullisen tarjouspyynnön. Tavoitteena on, että HSY:n hallitus tekee päätöksen projektinjohtourakoitsijasta joulukuussa 2017.

Lue lisää

Katso kaikki