VEBICin energialaboratorio vihittiin käyttöön

Laboratorio on tulosta Vaasan yliopiston, julkisen vallan ja teollisuuden yhteisestä investoinnista energiatutkimukseen.

Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan (Vaasa Energy Business Innovation Centre) energialaboratorio on vihitty käyttöön. Vaasan yliopiston rehtorin Jari Kuusiston mukaan käsillä on alallaan ainutlaatuinen tutkimusinfrastruktuuri.

”Kiinteästi yhdessä toimivat moottori- ja polttoainelaboratorio muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa huipputason tutkimuksen. Ainutlaatuista on myös se, että uuden laboratoriokokonaisuuden rahoitus tulee sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta”, Kuusisto sanoo.

VEBICin laboratoriokokonaisuuteen kuuluvat moottori- ja polttoainelaboratoriot. Moottorilaboratorion laivamoottorilla on jo ennätetty tehdä ensimmäiset tutkimusajot, jotka liittyivät EU:n rahoittamaan HERCULES-2-tutkimusohjelmaan. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää moottorin polttoainejoustavuutta, vähentää päästöjä ja parantaa moottorien ohjaus- ja säätöjärjestelmiä.

”Hybridiratkaisut olennainen osa tulevaisuuden energiajärjestelmiä”

Vaasan yliopisto on mukana uudessa INTENS-tutkimushankkeessa, jossa vahvistetaan suomalaisen meriteollisuuden digitalisoitumista. Hankkeessa keskitytään erityisesti parantamaan alusten energiatehokkuutta ja vähentämään niiden aiheuttamia päästöjä.

VEBICin moottorilaboratorioon rakennetaan tutkimuksen yhteydessä hybridivoimalaratkaisu. Laitteisto mallinnetaan ja siitä rakennetaan niin sanottu digitaalinen kaksonen (Digital Twin), joka auttaa voimalan toiminnan optimoinnissa ja seurannassa. Optimoinnin tavoitteena on voimantuotantoratkaisun energiatehokkuuden parantaminen ja päästöjen minimointi.

”Hybridiratkaisut ovat tulevaisuuden energiajärjestelmien olennainen osa. Mallien ja digitaalisten kaksosten käyttö tehostaa energiankäyttöä, avustaa huollontarpeen minimoinnissa ja nopeuttaa laitteiston optimointia muuttuvissa tilanteissa. Pitkälle digitalisoidut energiantuotantoratkaisut edistävät Suomen ja Vaasan seudun energiateollisuuden laitteisto- ja järjestelmäviennin kilpailukykyä”, sanoo Vaasan yliopiston energiatekniikan professori Seppo Niemi.

”Polttomoottori on ajankohtaisempi kuin koskaan”

VEBICin moottorilaboratorion ensimmäinen moottori on 4L20-laivamoottori, joka on saatu tutkimuskäyttöön Wärtsilältä. Vaikka maailma muuttuu nopeasti ja saatavilla on uudenlaisia energianlähteitä, polttomoottori on ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan.

”Tehokkuus, mahdollisuus käyttää erityyppisiä kaasumaisia ja nestemäisiä polttoaineita – myös uusiutuvia – sekä yhteensopivuus muiden energianlähteiden kanssa on tuonut polttomoottorille entistä laajemman ulottuvuuden energianmuuntimena. VEBIC sisältää sekä polttoaine- että moottorilaboratorion. Kiitos upouuden laboratorion pystymme jatkamaan kehitystä yhdessä nuorten tutkijoiden kanssa”, Wärtsilän tutkimuksesta ja teknologiakehityksestä vastaava johtaja Jonas Åkerman sanoi.

Vihkiäisissä puhui myös Suomen ja Viron yhdistävää kaasuputkea valmistelevan Baltic Connectorin toimitusjohtaja Herkko Plit.

”Vaatii uskallusta olla edelläkävijä voimakkaasti muuttuvassa energiasektorissa. Innovoinnit ja edistykselliset ratkaisut ovat avainasemassa niille, jotka menestyvät”, Plit sanoi.

Plitin mukaan energiantuotannon tulevaisuuden potentiaali on hajautetuissa energiajärjestelmissä. Nämä vaativat energiansiirtoa, jossa lisäarvo syntyy reaaliaikaista dataa hyödyntämällä.

”Esimerkkinä tästä on kaasuinfrastruktuurin käyttäminen energiansiirtoon. Aurinkovoimalla tuotettu sähkö voidaan muuttaa synteettiseksi kaasuksi ja siirtää pitkiäkin matkoja kustannustehokkaasti ja käyttää sähkönä määränpäässä hyödyntäen tekoälyn tuomaa datanhallintaa. Uskon, että Vaasassa on osaamista ja uskallusta toimia innovaattorina tässä murroksessa”, Plit totesi.

KUVA: VEBIC-energialaboratorion vihkiäiset. Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto, teknillisen tiedekunnan dekaani Harry Linnarinne ja energiatekniikan professori Seppo Niemi vihkiäisvieraiden kanssa kierroksella VEBICin moottorilaboratoriossa. Kuvaaja Anssi Turunen.

 

Lue lisää

Katso kaikki