VEBICin energialaboratorio vihittiin käyttöön

Laboratorio on tulosta Vaasan yliopiston, julkisen vallan ja teollisuuden yhteisestä investoinnista energiatutkimukseen. Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan…