Uusi hajajätevesiasetus lausunnolle

Luonnoksen tavoitteena on haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen.

Ehdotus uudeksi hajajätevesiasetukseksi on lähtenyt lausunnolle. Lausuntoaika on 21.1.2017 saakka. Asetusluonnoksen tavoitteena on haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen.

Asetuksen sisältö edesauttaisi lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä käytännön toteuttamista kiinteistöillä. Keskeisiä muutoksia olisivat sääntelyn yksityiskohtaisuudesta luopuminen ja säännösten kokonaismäärän vähentäminen.

Keskeisin sisällöllinen muutos olisi, että jätevesien käsittelyjärjestelmän tarkasta mitoituksesta ei enää säädettäisi yksityiskohtaisesti eikä toiminnoittain. Tarkan sääntelyn sijasta painotettaisiin talousjätevesijärjestelmien hyvää suunnittelua.
Ajantasaisista, puolueetonta ja luotettavaa tietoa jätevesien käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä sekä niillä saavutettavista tuloksista olisi yhä saatavissa kattavasti suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.

Lisätietoa

Lue lisää

Katso kaikki