Uusi energiatehokkuussopimus öljyalalle

Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä on käytössä myös uusiutuvaa energiaa vuonna 2025.

Uusi vuosi 2017 tuo mukanaan myös öljyalan uuden energiatehokkuussopimuksen Höylä IV:n. Sopimuksella jatketaan öljylämmityksen energiatehokkuutta parantavia toimia. Tavoitteena on, että ainakin puolessa öljylämmityskiinteistöistä on käytössä myös uusiutuvaa energiaa sopimuskauden päättyessä vuonna 2025.

Nestemäiseen polttoaineeseen perustuva vesikiertoinen öljylämmitysjärjestelmä on muunneltava ja antaa hyvät mahdollisuudet käyttää rinnalla uusiutuvan energian vaihtoehtoja.

”Tiellä kohti yhä suurempaa uusiutuvien osuutta ollaan hyvässä vauhdissa. Höylä-sopimusten aikana öljylämmittäjät ovat lisänneet uusiutuvan energian hyödyntämistä ottamalla käyttöön esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppuja ja aurinkolämmitystä”, kertoo Öljy- ja biopolttoaineala ry:n varatoimitusjohtaja Pekka Huttula.

”Öljylämmityksen osalta päästäänkin hallitusohjelman tavoitteisiin öljyn kotimaan käytön vähentämisestä ja uusiutuvan energian käytön lisäämisestä ilman radikaaleja toimenpiteitä”, huomauttaa Huttula.

Energiatehokkuussopimuksilla vastataan osaltaan myös kansainvälisiin sitoumuksiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Energiatehokkuutta edistävä vapaaehtoinen sopimustoiminta aloitettiin öljyalalla jo vuonna 1997. Parinkymmenen vuoden aikana on saavutettu merkittävä energiansäästö, kun öljylämmitysjärjestelmiä on päivitetty ja niiden huolloista on huolehdittu ajallaan.

Energiatehokkuutta ovat parantaneet muun muassa kattilanvaihdot ja talojen rakenteisiin tehdyt parannukset. Keskimääräisen öljylämmitystalon (150 m2) öljyn vuosikulutus on 2000-luvun aikana pudonnut noin 2900 litrasta noin 2300 litraan.

”Öljylämmityksen energiatehokkuuden paraneminen on öljylämmittäjien ansiota”, korostaa Huttula.

Hän painottaa myös asennus- ja huoltoliikkeiden sekä järjestelmätoimittajien tärkeää roolia energiatehokkuustyössä. Huttulan mukaan jatkossa on tärkeää, että kuluttajille on tarjolla ratkaisuja, joiden avulla lämmitysjärjestelmää voi parantaa vaiheittain ja kohtuullisin kustannuksin.

Öljy- ja biopolttoaineala edistää Höylä-sopimuksen energiatehokkuustavoitteita tuottamalla lämmittäjille tietoa siitä, kuinka he voivat omilla toimillaan, pienemmillä tai isommilla, säästää energiaa. Viestiä viedään esimerkiksi öljylämmittäjille postitettavan Lämmöllä-lehden, verkkosivujen ja rakennusmessujen kautta.

Energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja Lämmitysenergia Yhdistys ry sekä lämmityspolttonesteitä toimittavat yhtiöt Neste, St1 ja Teboil. Toimeenpanijoina ovat Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Lue lisää

Katso kaikki