Tukesin myyntikielto kahdelle sähkökaapelille

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut myyntikiellot kahdelle vaatimustenvastaiselle sähkökaapelille. CE-merkittävien kaapeleiden vaatimustenmukaisuutta selvitetään EU:n markkinavalvontaviranomaisten yhteishankkeessa.

Tukes selvitti Suomen markkinoilla olevien CE-merkittävien sähkökaapeleiden vaatimustenmukaisuutta tarkastamalla asiakirjoja ja testauttamalla tuotteita SGS Fimko Oy:n akkreditoidussa testauslaboratoriossa. Paloteknistä käyttäytymistä testattiin viiden eri valmistajan kaapeleista.

Testeissä kaapeleiden suoritustasoissa paljastui puutteita.  Myös tuotteiden CE-merkinnöissä ja suoritustasomerkinnöissä oli puutteita. Testatuista tuotteista kaksi viidestä ei täyttänyt suoritustasoilmoituksessa ilmoitettua luokkaa lämmön vapautumisen, savunmuodostuksen ja liekehtivien pisaroiden osalta.

Tukes antoi testitulosten perusteella myyntikiellot kahdelle tuotteelle:

Valmistaja: TELE-FONIKA Kable S.A
Tuote: FLAMEBLOCKER EXQ Light EVO 5G1,5 500V
Valmistuspäivä: 2.2.2020
Ilmoitettu palotekninen käyttäytyminen: B2ca-s1a,d0,a1
Testattu palotekninen käyttäytyminen: Dca-s2,d2,a1

Valmistaja: TTkabeli d.o.o.
Tuote: EXQ-Light Pro Cca 3G1,5
Valmistuspäivä: 2.10.2019
Ilmoitettu palotekninen käyttäytyminen: Cca-s1,d1,a1
Testattu palotekninen käyttäytyminen: Dca-s2,d2,a1

Kyseisiä kaapeleita Suomen markkinoille tuovat jakelijat ovat poistaneet tuotteet oma-aloitteisesti myynnistä ja valmistajat ovat ilmoittaneet, että vaatimustenvastaisuudet koskevat vain kyseisinä päivinä valmistettuja eriä. Tarkemmat tiedot löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä.

–  Jos jakelijat aikovat myöhemmin myydä tai muuten luovuttaa tuotteista sellaisia versioita, joiden vaatimustenmukaisuus on varmennettu, uusissa tuotteissa on oltava eri tunnistetiedot kuin tuotteissa, joita Tukesin päätökset koskevat. Erilaiset tunnistetiedot varmistavat tuotteen jäljitettävyyden. Uudelle tuotteelle tulee laatia myös uusi suoritustasoilmoitus, sanoo Tukesin ylitarkastaja Mikko Tapiola.

Kaapeleiden CE-merkintä

Rakennustuotteet, jotka kuuluvat yhdenmukaistettujen standardien soveltamisalaan tulee CE-merkitä rakennustuoteasetuksen (EU) n:o 305/2011 mukaisesti. Rakennustuoteasetuksen alainen yhdenmukaistettu standardi EN 50575:2014+A1:2016 johtaa rakennuskohteissa käytettävien kaapeleiden CE-merkintään.

Kyseisen standardin siirtymäaika päättyi 01.07.2017. Tämän jälkeen valmistetut kaapelit tulee CE-merkitä.

– Kun ottaa huomioon, että kyseessä on verrattain uusi standardi ja lisäksi kaapelit ovat sähköalalla ainoita tuotteita, jotka kuuluvat rakennustuoteasetuksen piiriin, niin on ymmärrettävää, että CE-merkintään liittyy vielä epätietoisuutta. Valmistajat ja jakelijat toimivat kuitenkin hankkeen aikana hyvässä yhteistyössä Tukesin kanssa ja havaitut puutteet hoidettiin nopeasti kuntoon. Kaapeleiden markkinavalvontaa tullaan jatkossakin toteuttamaan riskiperusteisesti, Tapiola kertoo.

Tukesin valvontahanke on osa EU:n markkinavalvontaviranomaisten yhteishanketta. Yhteishankkeessa on mukana seitsemän maata: Suomi, Ruotsi, Norja, Alankomaat, Belgia, Saksa ja Italia. Hankkeessa valvotaan CE-merkittävien sähkökaapeleiden vaatimustenmukaisuutta tarkastamalla asiakirjoja ja testauttamalla tuotteita.

Kukin maa on valinnut valvottavat tuotteet omilta markkinoiltaan. Yhteishanke valmistuu vuoden 2021 aikana ja sen lopullisista tuloksista tiedotetaan myöhemmin.

Lue lisää

Katso kaikki