Tukes: Luvattomista sähkötöistä ikäviä seurauksia

Suomalaiskodeissa tehdään jatkuvasti sähkötöitä ilman asianmukaisia oikeuksia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa vuosittain lukuisia ilmoituksia luvattomista sähkötöistä. Tavallisesti kysymys on kodin remonteista, joissa rakennuksen haltija on tilannut sähkötyöt yrittäjältä, jolla ei ole sähköurakointioikeuksia. Nämä sähkötyöt voivat olla vaarallisia tai käydä kalliiksi tilaajalle.

Tukes ylläpitää rekisteriä yrityksistä, joilla on oikeus tehdä sähkötöitä. Sähkötöiden tilaajan kannattaa tarkistaa ennen työn tilaamista, että urakoitsija löytyy rekisteristä.

Urakointioikeuksien tärkein vaatimus on, että yrityksellä on palveluksessaan vastuuhenkilönä sähkötöiden johtaja, jolla on riittävä pätevyys. Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia, että toiminta on säädösten ja määräysten mukaista.

Oikeudettomia sähkötöitä saatetaan tehdä tavallisten kodin remonttien yhteydessä, kuten keittiöitä tai kylpyhuoneita kunnostettaessa. Remonteissa ei useinkaan ole mukana muita osapuolia, vaan kyseessä on ainoastaan rakennuksen haltijan ja urakoitsijan välinen asia.

”Uusien omakotitalojen rakentamisessa oikeudettomia sähkötöitä tulee ilmi nykyään harvoin, sillä rakennusvalvontaviranomainen pyytää nähtäväksi käyttöönottotarkastuspöytäkirjan”, ylitarkastaja Markku Suvanto kertoo.

Usein laittomat sähkötyöt tulevat ilmi vasta asunnon myynti- tai ostotilanteessa, kun selvitetään talon kuntoa eikä tarvittavia dokumentteja löydy tai havaitaan ilmeistä sähköiskuvaaraa tai tulipalovaaraa aiheuttavia virheellisiä sähköasennuksia.

Tutkintapyyntöjä vuosittain

Tukes valvoo sähkötöiden määräysten mukaisuutta saamiensa ilmoitusten perusteella riskiperusteisesti. Se käsittelee aina tapaukset, joissa havaitut puutteet ja virheet saattavat aiheuttaa vaaraa. Välittömän vaaran epäilyyn reagoidaan nopeasti.

Vakavimmista tapauksista Tukes tekee tutkintapyynnön poliisille. Tutkintapyyntöjä tehdään vuosittain. Jos asia etenee syyteharkintaan ja käräjille asti, oikeudettoman sähkötyön tekijä tuomitaan yleensä sakkoihin. Hänet voidaan tuomita myös menettämään säädösten rikkomuksella saamansa hyöty valtiolle.

 

Seurauksia myös tilaajalle

Eräs syy oikeudettomien töiden teettämiseen on se, että tilaaja valitsee tekijän halvimman hinnan perusteella eikä tarkista tämän taustoja.

Oikeudettomasta työstä voi seurata suuria lisäkustannuksia. Jos sähkötöissä havaitaan jälkikäteen puutteita, on tilattava työ urakoitsijalta, jolla on urakointioikeudet ja joka tekee korjaukset ja käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjoineen.

Vielä kalliimmaksi luonnollisesti tulee, jos virheelliset asennukset aiheuttavat onnettomuuden, esimerkiksi tulipalon. Oikeudettomien sähkötöiden seurauksena on jopa sähköiskusta aiheutuneita kuolemia.

Jos töistä on kulunut jo pitkä aika, voi olla vaikea selvittää ja löytää puutteellisten asennusten tekijää. Laitteiston haltija joutuu joka tapauksessa korjauttamaan puutteet ja huolehtimaan, että asiat ovat kunnossa.

Remontoija, toimi näin:

  • Ennen sähkötyön tai sähkötöitä sisältävän rakennustyön tilaamista
  • Varmista tekijän ammattitaito.
  • Katso Tukesin rekisteristä, onko yrityksellä oikeus sähkötöihin.
  • Tee kirjallinen sopimus, jossa eritellään, mitä toimitukseen kuuluu (ml. sähköpiirustukset).

 

Työn päätyttyä

  • Varmista, että saat käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Sillä voidaan näyttää toteen, että sähkölaitteisto täyttää vaatimukset.
  • Säilytä dokumentaatio, kuten sähköpiirustukset. Piirustukset ovat tärkeitä etenkin myöhempien muutostöiden sekä mahdollisten vikojen etsinnän kannalta.

 

Jos valmis työ arveluttaa

  • Jos epäilet toteutusta tai havaitset puutteita, voit tilata vapaaehtoisen varmennustarkastuksen.
  • Varmennustarkastuksia tekevät Tukesilta luvan saaneet valtuutetut tarkastajat. Lista heistä löytyy Tukesin nettisivulta.
  • Saat valtuutetulta tarkastajalta puutelistan, jonka perusteella urakoitsijan pitää korjata mahdolliset puutteet.

 

Urakoitsijarekisteri Tukesin nettisivuilla

Sähkötyöt ja urakointi Tukesin nettisivulla

 

Lue lisää

Katso kaikki