Tornion biokaasulaitoksen investointisuunnittelu käynnistyy

Kaupunginjohtaja Timo Nousiainen: "Biokaasulaitoksen rakentuminen Tornioon on erinomainen tapa toteuttaa hajautetun energiatuotannon mallia."

Torniossa toimiva kehitysyhtiö Business Tornio Oy ja Tornion Energia Oy ovat tehneet alustavan sopimuksen biokaasulaitoksen investointisuunnitelman laatimisesta Tornioon. Mahdollinen investointipäätös tehdään aikaisintaan vuoden 2021 loppuun mennessä, kerrotaan Business Tornion tiedotteessa.

Talotekniikka-lehti

Business Tornio hallinnoi Lapin liiton ja kuntien osarahoittamaa Lapin Kaasutaloussuunnitelma –hanketta (EAKR). Yksi hankkeen päätavoitteista on selvittää Lapin maakunnan kaasun liikennekäytön potentiaali kaasuntankkausverkoston kehittymisen näkökulmasta sekä biokaasun tuotannon edellytykset valikoiduissa kohteissa, siten että tuloksia olisi hyödynnettävissä myös muissa vastaavissa kohteissa.

Hankkeen puitteissa on toteutettu esiselvitys biokaasulaitoksen toimintaedellytyksistä Meri-Lapissa. Bio- ja kiertotalouden konsultointiin erikoistuneen Macon Oy:n toteuttaman selvityksen mukaan biokaasun tuotantolaitos sekä tankkausasemia olisi järkevää ja kannattavaa sijoittaa Meri-Lapin alueelle.

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi on kaavailtu Torniossa sijaitsevan Jäkälän jätekeskuksen aluetta, joka olisi mm. ympäristö- ym. lupaprosessien ja pitkälle valmiin infran kannalta potentiaalisin vaihtoehto. Laitoksen sijoittuminen Jäkälän välittömään läheisyyteen voisi tuoda myös synergiaetuja kaatopaikkatoiminnalle alueella.

Selvityksen tulosten myötä laaditaan investointisuunnitelma ja kartoitetaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä käydään tarkemmat neuvottelut kumppaneiden, laitetoimittajien ja alihankkijoiden kanssa. Investointipäätöksen tueksi toteutetaan myös tarkempia lisäselvityksiä ja lupaprosesseihin liittyvää selvitystyötä ja dokumentaatiota.

Tornion Energia Oy:n toimitusjohtaja Merja Nelimarkka pitää biokaasulaitosinvestointia tiedotteen mukaan erittäin mielenkiintoisena lisämahdollisuutena yhtiön toiminnan kehittymisen näkökulmasta. Laitosprosesseissa ja nykyisissä yhtiön työtehtävissä on todennäköisesti mahdollisuus löytää synergiaetuja, jotka tukevat yhtiön kannattavuutta pitkällä tähtäimellä.

– Energia-ala on juuri nyt monella tapaa murroksessa ja yhtiön on tärkeä olla tiiviisti mukana uusien mahdollisuuksien rakentamisessa, Nelimarkka sanoo tiedotteessa.

Tornion kaupunki on strategisesti kehittänyt omaa toimintaansa viimeisten vuosien aikana ja ilmastoon ja ympäristöön liittyvät asiat ovat nousseet isoon rooliin. Biokaasulaitoksen rakentuminen Tornioon on erinomainen tapa toteuttaa hajautetun energiatuotannon mallia, joka on kaupunginjohtaja Timo Nousiaisen mukaan strategisesti tärkeää.

Business Tornion strategisena tavoitteena on saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka kehittävät alueen elinvoimaa ja yrityksiä.

– Lapin Kaasutaloussuunnitelma hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden ja selvitysten osalta nyt käynnistyvä investointisuunnitelman laatimiseen tähtäävä selvitystyö yhdessä Tornion Energia Oy:n kanssa on juuri sellainen askel kohti konkreettisia toimia, johon meidän tulee aina kehittämistyössä pyrkiä, Business Tornio Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo toteaa tiedotteessa.

Toteutuessaan biokaasulaitosinvestoinnin työllistämisvaikutukset ovat noin 10 henkilöä ja kokonaisinvestoinnin suuruus on tämänhetkisten tietojen mukaan noin 7Milj.€. Tarkempien suunnitelmien, lupien ja valmistelevien töiden arvioidaan vievän aikaa arviolta kesään 2022 saakka ja varsinaisen rakentamisen kaasun tuotannon käynnistäminen vaatii noin 12kk tarvittavien lupien myöntämisestä.

Tämänhetkisen arvion mukaan biokaasua Torniosta voisi siis valmistua vuoden 2023 lopulla.

Lue lisää

Katso kaikki