Kuva: Granlund
Sami Ventä Technopolis Asemakeskuksen ensimmäisen kerroksen aulassa kesällä 2019. Tietokoneen ruudulla on tietomallin kohta taustalla näkyvästä toteumasta.

Talotekniikan tietomallinnus tuli jäädäkseen

Rakennuksen tietomalli on rakennuksen ja rakennusprosessin elinkaaren aikaisten tietojen digitaalinen kokonaisuus. Tietomallin avulla rakennusta voidaan tarkastella virtuaalisesti ennen varsinaista toteutusta.

Teksti: Piritta Porthan

Talotekniikan tietomallinnus on yleistynyt rakennusalalla ja tullut jäädäkseen. Sen avulla kohteelle voidaan esimerkiksi simuloida asetettuja tavoitteita. Mutta mitä tietomallintaminen tarkalleen ottaen on?

– Tietosisällön syöttäminen suunnitteluohjelmaan on mielestäni jo mallintamista, LVI-projektipäällikkö Sami Ventä sanoo. – Tilaajalle toimitetussa paperisessa pdf-tasopiirustuksessa viivana esiintyvä putki ei ole tietomalli, mutta viiva on luotu piirustukseen tietomallintamalla.

Tietomallintaminen toteutetaan suunnitteluohjelmilla, kuten MagiCADillä tai Revitillä. Niillä putkea ei pysty piirtämään viivana – ohjelma kysyy välittömästi esimerkiksi putken materiaalitietoja ja korkeutta. Granlundilla Helsingin toimisto on Ventän mukaan aloitellut Revitillä jo isoja kohteita. Ventä työskentelee Granlund Tampereella, jossa käytetään edelleen MagiCADia.

Ventä itse käyttää ennen suunnitteluohjelmaan siirtymistään kynää ja ruutupaperia.

– Itselle tehdyissä ruutupaperipiirustuksissa kannattaa miettiä ja ratkaista jo vaikeimmat ja poikkeukselliset kohdat. Silloin varsinainen mallinnusvaihe sujuu helpommin.

Tietomallikoordinaattori huomauttaa virheistä

Mallien sisäiset risteilytarkastukset tekee tietomallikoordinaattori. Hänen tehtävänään on huomauttaa virheistä ja pyytää korjaamaan ne. Tietomallikoordinaattori voi tarkastella mallia visuaalisesti tai antaa mallin tarkastamisen tietokoneelle. Kun tietokone tarkastaa mallit, se muodostaa tietyillä reunaehdoilla tietynlaiset virhelistat.

– Tietokone löytää mallista tyypillisesti satoja virheitä, visuaalisesti niitä löytyy yleensä kymmeniä. Koneen löytämistä virheistä esimerkiksi 80 voi olla sellaisia, joita ei tarvitse huomioida, Ventä sanoo.

Ventän mielestä tietomallin tarkastelu kannattaa tehdä tietokoneavusteisesti tarkoilla määrityksillä. Huonoilla määrityksillä tietokone saattaa nimittäin listata virheiksi myös sellaisia huomioita, jotka eivät työmaalla ole merkityksellisiä: esimerkiksi kolme millimetriä sisäkkäin menevän ilmanvaihtokanavan eristeen.

Yleiset tietomallivaatimukset (YTV) määrittävät sen, minkälaisia virheitä tietomallissa saa olla.

– Pienet sormenpaksuiset putket saavat muun muassa mennä toistensa läpi. Oletetaan, että asentajalla on työmaalla sellaiset työkalut, joilla hän pystyy esimerkiksi taivuttamaan putkea.

 

 

Jätä kommentti

*

*