Valtakunnallinen viemäröintiohjelma edisti vesihuoltoa

Valtakunnallinen viemäröintiohjelma edisti etenkin haja-asutusalueiden vesihuoltoa ja paransi jäteveden käsittelyä.

Uponor tuo BIM-mallit suunnittelijoille

Eniten tarvetta on kaivojen, kiinteistöviemäröinnin sekä lattialämmityksen malleille.