Valtakunnallinen viemäröintiohjelma edisti vesihuoltoa

Valtakunnallinen viemäröintiohjelma edisti etenkin haja-asutusalueiden vesihuoltoa ja paransi jäteveden käsittelyä.