Uponor tuo BIM-mallit suunnittelijoille

Eniten tarvetta on kaivojen, kiinteistöviemäröinnin sekä lattialämmityksen malleille.

Uponor selvitti kyselyllä suunnittelijoilta BIM-mallien käytön yleisyyttä ja tarvetta syksyllä 2016. Tulokset vahvistivat, että jopa 80 % suunnittelutoimistoista käyttää BIM-malleja suunnittelutyön eri vaiheissa.

Tutkimus tuki jo aiempaa päätöstä siirtää Uponorin olennaiset tuotteet BIM-malleiksi. Uponor on valinnut MagiCloudin tietomallien jakamiseen. Nyt saatavilla on yli 500 eniten kaivattua tuotetta BIM-malleina sekä AutoCadille että Revitille ja määrä kasvaa.

AutoCAD- ja Revit-ohjelmistoja käyttävät suunnittelijat voivat ladata haluamansa ratkaisut ja lisätä ne kätevästi projektiinsa. Malleja voi ladata, hakea ja katsella MagiCloudissa.

BIM-mallinnus tuo suunnitteluun varmuutta

BIM-teknologialla (Building Information Modeling, rakennuksen tietomalli) rakennuksesta luodaan digitaalisesti yksi tai useampi todellisuutta vastaava digitaalinen ”kaksonen”, virtuaalimalli. Mallit tukevat rakentamisen suunnittelua kaikissa vaiheissa ja koko rakennuksen elinkaaren aikana.

BIM-työkaluilla on todennettu hyötyjä aikataulutuksen, arvioiden ja riskianalyysien parantumisesta, yhteistyön lisääntymisestä ja paremmasta rakennuksen elinkaaren aikaisesta hallinnasta.

”Tietomalli pitää sisällään kaiken tuotteessa olevan tekniikan ja älyn. BIM-mallien suurimpana etuna on se, että suunnitelmassa voidaan testata kaikkien osien toimivuutta ja yhteensopivuutta. Esimerkiksi kun testataan vesivirtaa, BIM-malleissa nähdään heti, toimiiko suunnitelma kuten oli ajateltu, vai onko esimerkiksi jossain kohdassa väärän kokoinen venttiili”, Uponorin BIM Design Specialist Mikko Laamanen painottaa.

Kyselyn perusteella eniten tarvetta oli kaivojen, kiinteistöviemäröinnin sekä lattialämmityksen malleille. Suunnittelijat käyttävät kyselyn perusteella tietomallinnusta erityisesti 3D -suunnitteluun, törmäystarkasteluihin, määrälaskentaan ja visualisointiin.

Usein tietomallit tehdään rakennuttajan pyynnöstä, mutta myös jotkin rakennusvalvonnat ovat alkaneet pyytää tietomalleja käyttöönsä.

”Mallit ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä. Osa suunnittelijoista on jo ottanut työkalun käyttöönsä ja olemme saaneet positiivista palautetta. Loppukäyttäjälle eli esimerkiksi kuluttajalle mallien käyttöönotto ei näy. Etuna tietysti heillekin on suunnitteluratkaisujen varmuus, mikä saavutetaan helpommin toimivien mallien avulla sekä testauksilla”, Laamanen sanoo.

EU laatii ohjeistusta

Suomessa on käytetty BIM-malleja suunnittelussa kymmenisen vuotta. Isommissa hankkeissa mallinnusta käytetään jo lähes poikkeuksetta. Suomi johtaa talonrakennusteollisuudessa, Norjassa ollaan Suomea pidemmällä BIMin hyödyntämisessä Infra-rakentamisessa.

Keski-Eurooppa on ottamassa eroa kiinni. Tietomallinnus kulkee käsi kädessä rakennusteollisuuden digitalisaation kanssa ja ne ovat toisistaan erottamattomat.

Projekti on ollut mittava ja kirjaston päivitys on iso työ. Satsaus kuitenkin kannattaa ja Uponorilla on ennakoitu tilannetta hyvin. Euroopan Unioni on perustanut jäsenvaltioiden edustajista BIM-työryhmän (http://www.eubim.eu/), joka laatii EU:n alueelle ohjeita, miten tietomallinnuksesta saa parhaan hyödyn. EU pyrkii osaltaan edistämään tietomallinnuksen käyttöä.

Linkki Uponor -tuotteet MagiCloudissa

 

 

Lue lisää

Katso kaikki