Sweco auttaa Ukrainaa jälleenrakentamisessa

Swecon asiantuntijat tarjoavat osaamistaan jätevedenkäsittelyssä, vesitekniikassa, hydrologiassa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa

Kakolan kylpylä on lähes energiaomavarainen – Lämmitysenergia saadaan vedenpuhdistamon hukkalämmöstä

Turun Kakolan kylpylä saa kaiken tarvitsemansa lämmitysenergian alapuolisen jätevedenpuhdistamon hukkalämmöstä. Kylpylän vesiallastekniikka on oma talotekninen…