Sweco auttaa Ukrainaa jälleenrakentamisessa

Swecon asiantuntijat tarjoavat osaamistaan jätevedenkäsittelyssä, vesitekniikassa, hydrologiassa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa