Kakolan kylpylä on lähes energiaomavarainen – Lämmitysenergia saadaan vedenpuhdistamon hukkalämmöstä

Asennuspäällikkö Ahto Kiskonen näyttää porehierontasuuttimen periaatteen. Kuva: Vesa Tompuri

Turun Kakolan kylpylä saa kaiken tarvitsemansa lämmitysenergian alapuolisen jätevedenpuhdistamon hukkalämmöstä. Kylpylän vesiallastekniikka on oma talotekninen kokonaisuutensa, jonka toteuttaja sekä ohjaa suunnittelua että vastaa materiaali- ja laitetoimituksista ja asennuksista. 

Uimalaitosten vedenkäsittelytekniikan perusasiat ovat säilyneet jokseenkin muuttumattomina ensimmäisistä kylpylöistä ja uimahalleista lähtien. Suomen ensimmäinen uimahalli, Yrjönkadun uimahalli, valmistui vuonna 1928. Olennaisin kysymys on mitoittaa vedenkierto sopivaksi suhteessa vesitilavuuteen ja kävijämäärään sekä huolehtia vedenkäsittelyn toimivuudesta.

Käsittely koostuu karkeasuodatuksesta, saostusaineen syötöstä, painehiekkasuodatuksesta, UV-säteilijästä, desinfioinnista ja pH:n säädöstä. Lähes vastaava prosessi on käytössä vedenottamoissa, vain käyttötarkoitus on eri.

Kakolan kylpylän suunnittelu käynnistyi neljä vuotta sitten, kun vanhan keskusvankilan kiinteistöihin asuntoja ja palveluja rakennuttava Kakola Yhtiöt Oy päätti investoida hankkeeseen. Vedenkäsittelytekniikan suunnittelu ja toteutus sisältyivät KVR-urakkaan, jota koskevan kilpailun Suomen Allaslaite, fuusioitumisen seurauksena nykyiseltä nimeltään Pool4You, voitti.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Tämä teksti on näyte Talotekniikka-lehden 8/2022 jutusta. Millaisia taloteknisiä erityispiirteitä hankkeessa oli? Mitä vesitekniikan suunnittelussa on otettava huomioon? Lue lisää ja klikkaa näköislehteen tästä.

Lue lisää

Katso kaikki