Sweco auttaa Ukrainaa jälleenrakentamisessa

Swecon asiantuntijat tarjoavat osaamistaan jätevedenkäsittelyssä, vesitekniikassa, hydrologiassa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa

Kuva: Sweco

Sweco auttaa Ukrainan jälleenrakentamisessa tarjoamalla asiantuntemusta kahdessa projektissa, jotka turvaavat juomaveden ja modernisoivat jäteveden käsittelyn Kobleven ja Dobroslavin yhteisöissä, Mykolaivin ja Odesan alueilla. Swecon asiantuntijat tarjoavat osaamistaan jätevedenkäsittelyssä, vesitekniikassa, hydrologiassa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa projekteissa, jotka rahoittaa Swedfund, kerrotaan Swecon tiedotteessa.

Tavoitteena on tukea yhteisöjä analyysissa ja valmisteluissa, jotka ovat tarpeen veden laadun, puhdistuksen ja kapasiteetin parantamiseksi ja turvaamiseksi. Kobleven kohdalla panostetaan juomaveden ja jäteveden käsittelyyn. Dobroslavissa suunnitellaan kokonaan uutta jäteveden käsittelyjärjestelmää, tiedotteessa kerrotaan.

Sweco edistää myös ponnisteluja vedenjakelujärjestelmän jälleenrakentamisessa ja modernisoinnissa juomaveden ottoa varten, uusia tai päivitettyjä ratkaisuja jätevedenkäsittelyyn ja valvontaan laadun ja prosessiautomaation järjestelmien osalta, joissa erityistä huomiota kiinnitetään energiatehokkuuteen ja tiukkoihin päästövaatimuksiin.

Tavoiteena on parannettu, laajennettu ja joustavampi vesihuoltoinfrastruktuuri ja kunnallispalvelut asukkaille. Projektit ovat alkavat kesäkuussa ja niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2025 alkupuolella.

Projektit rahoitetaan Swedfundin, Ruotsin valtion kehitysrahoituslaitoksen, toimesta ja ne toteutetaan kansallisten tavoitteiden, EU-standardien ja kehityspankkien taloudellisten ehtojen mukaisesti, tiedotteessa kerrotaan.

Lue lisää

Katso kaikki