Huomio öljysäiliöiden turvallisuuteen

Öljyvahingot ovat merkki siitä, että alan ammattilaisten on syytä jatkuvasti kiinnittää öljylämmittäjien huomio järjestelmien kunnossapitoon ja oikeisiin korjaustapoihin.

Tukes selvittää sähköasennusten turvallisuutta

Uusien pientalojen sähköasennusten turvallisuusvaatimukset täyttyvät valtaosin hyvin, mutta parantamisen varaa on edelleen.