Huomio öljysäiliöiden turvallisuuteen

Öljyvahingot ovat merkki siitä, että alan ammattilaisten on syytä jatkuvasti kiinnittää öljylämmittäjien huomio järjestelmien kunnossapitoon ja oikeisiin korjaustapoihin.

Aika ajoin kuullaan öljyvahingoista, joita tapahtuu täytettäessä sisällä sijaitsevia säiliöitä. Vahingot kertovat siitä, että kaikkien alan ammattilaisten on syytä jatkuvasti kiinnittää öljylämmittäjien huomiota järjestelmien kunnossapitoon ja oikeisiin korjaustapoihin.

”Tarvitaan myös päivitetty maanpäällisten säiliöiden tarkastusohje”, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n varatoimitusjohtaja Pekka Huttula Oiline.fi-julkaisussa.

Lakisääteinen velvollisuus tarkastaa öljysäiliöitä määräajoin koskee tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevia maanalaisia lämmitysöljysäiliöitä.

Turvallisuustekniikan neuvottelukunnassa (TENK) kartoitetaan parhaillaan erilaisia säädösmuutostarpeita jatkuvampana prosessina, jotta aikanaan lainsäädännön tarkistamisen tullessa ajankohtaiseksi oltaisiin valmistelun osalta nykyistä valmiimpia. Tässä yhteydessä on noussut esiin pohdinta siitä, tulisiko säiliöiden tarkastusvelvoitetta laajentaa kaikkiin maanalaisiin öljysäiliöihin eli poistaa velvoitteen rajaus pohjavesialueisiin.

Asiaa on viimeksi selvitetty 2000-luvun alkupuolella viranomaisten ja öljyalan yhteisessä Cisteri-projektissa. Siitä tehtyjen päätelmien perusteella nykyistä lakisääteistä tarkastusvelvoitetta ei suositeltu laajennettavaksi.

Keskeisimpänä perusteena oli niukkojen voimavarojen kohdentaminen riskien kannalta olennaisimpiin kohteisiin juuri pohjavesialueilla. Samalla on kuitenkin vahvasti suositeltu, että kaikkia säiliöitä pitää säännöllisesti tarkastaa ja niiden varusteiden kunnossapidosta on huolehdittava.

Ohjeistus tarpeen

Monilla paikkakunnilla ympäristöviranomaiset edellyttävät ympäristönsuojelumääräyksiinsä perustuen kaikkien säiliöiden tarkastamista, mutta selkeä ohjeistus esimerkiksi maanpäällisten säiliöiden tarkastuksista puuttuu.

”Maanalaisten säiliöiden tarkastusvelvoitteen laajentamista huomattavasti tärkeämpää olisi pyrkiä vapaaehtoisin menetelmin lisäämään ja ohjeistamaan kaikkien säiliöiden tarkastusta”, toteaa Huttula.

Huttulan mukaan Lämmitysenergia Yhdistys (LEY) onkin ollut asiassa jo kiitettävän aktiivinen, kun se on esittänyt ympäristöministeriölle hanketta maanpäällisten säiliöiden tarkastamista koskevan teknillisen suosituksen laatimiseksi.

Huolena vanhat liitokset sekä säiliöiden uusiokäyttö

Aika-ajoin on tullut uutisia öljyvahingoista, joita on tapahtunut rakennuksissa sisällä olevien säiliöiden täytön yhteydessä. Vahingot johtunevat useimmiten vanhojen täyttöyhteiden tai liitosten pettämisestä eikä niinkään säiliörakenteista.

”Tällaiset tapaukset, joilla voi kiinteistön omistajalle olla hyvinkin mittavia taloudellisia seurauksia, kertovat siitä, että kaikkien alan ammattilaisten on syytä jatkuvasti kiinnittää öljylämmittäjien huomiota järjestelmien kunnossapitoon ja oikeisiin korjaustapoihin”, Huttula sanoo.

”Ikääntyneet muovisäiliöt, niiden varusteiden kuten yhdysputkien ja liitosten tiivisteiden kunnon puutteellinen seuranta tai esimerkiksi käytettyinä ”tee-se-itse” -asennetut sisäsäiliöt aiheuttavat ison taloudellisen riskin, koska öljyvahingot tapahtuvat tällöin rakennusten sisällä”, Huttula huomauttaa.

Tarkastuksia on Huttulan mukaan syytä lisätä.

”Olisi myös erittäin tärkeää estää valvonnan keinoin ja jopa lakisääteisesti se, että kertaalleen käytettyjä öljysäiliöitä otetaan uusiokäyttöön. Näin estettäisiin vahinkoja ja vältettäisiin vaikeasti hoidettavilta vastuukysymyksiltä.”

Huttula huomauttaa, että oikein ja luvanvaraisesti asennettujen, jopa tarkastamattomien säiliöiden aiheuttamat riskit voidaan käytännössä arvioida selvästi pienemmiksi kuin riskit, joita aiheutuu täysin kontrolloimattomasti uudelleen asennetuista käytetyistä säiliöistä.

Huttula nostaa esille lisäksi vielä yhden säiliöihin liittyvän asian, jota ei pitäisi unohtaa: maanalaisiin uudelleen pinnoitettuihin säiliöihin liittyvät erilaiset ongelmat. Öljyalan Palvelukeskus suosittaa, että vanhoja säiliöitä ei lähdetä pinnoittamaan, vaan huonokuntoiset säiliöt vaihdetaan uusiin.

 

Lue lisää

Katso kaikki