Tukes selvittää sähköasennusten turvallisuutta

Uusien pientalojen sähköasennusten turvallisuusvaatimukset täyttyvät valtaosin hyvin, mutta parantamisen varaa on edelleen.