Haja-asutusalueiden jätevesiremontteja lykätään tietoisesti

Uponorin toteuttaman jätevesiremonttitutkimuksen mukaan haja-asutusalueella asuvien tietämys uudesta jätevesilainsäädännöstä on suhteellisen hyvä.

Uponorin toteuttaman jätevesiremonttitutkimuksen mukaan haja-asutusalueella asuvien tietämys uudesta jätevesilainsäädännöstä on suhteellisen hyvä.

Lähes 70 prosenttia Uponorin kyselyyn vastanneista kertoi, että uusi jätevesilainsäädäntö on heille tuttu ja he tietävät kuinka lainsäädännön mukaan tulee toimia. Yli viidesosa vastaajista kertoi kuitenkin kaipaavansa edelleen asiasta lisätietoa.

Jonkinlaista kapinahenkeä näyttäisi kuitenkin olevan ilmassa, sillä kyselyyn vastanneista kolmannes ei aikonut ottaa stressiä asetuksen määräajasta. Pieni osa vastanneista aikoi myös kieltäytyä tekemästä remonttia, vaikka tarvetta olisi.

”Epätietoisten osuus on hieman huolestuttavaa tässä vaiheessa, kun lakimuutos on ollut voimassa jo melkein puolitoista vuotta ja määräaika umpeutuu reilun vuoden päästä. Näyttäisi siltä, että tietoa tarvitaan vielä”, Uponorin tuoteryhmäpäällikkö Jaana Honkonen vahvistaa.

Kyselyyn vastasi 563 henkilöä ympäri maata. Tutkimus toteutettiin Rakentaja.fi:ssä ja Uponorin Facebook-sivujen kautta heinäkuussa 2018. Tuloksia on verrattu viime vuonna tehtyyn vastaavaan kyselyyn.

Suurin osa aikoo noudattaa määräaikaa, kapinallisiakin löytyy

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan viime vuoden huhtikuussa. Jätevesiremontin määräaikaa on jatkettu 30.10.2019 saakka niille kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesi- tai ranta-alueilla.

Uponorin kyselyyn vastanneista 60 prosenttia aikoi toteuttaa jätevesiremontin ennen määräaikaa. Yli 30 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei määräajalla ole väliä, ja että jätevesiremontti toteutetaan silloin, kun ajankohta sopii itselle parhaiten. Vastaajista 6 prosenttia suhtautui välinpitämättömästi jätevesiremonttiin, vaikka sille olisikin tarvetta.

”Jätevesilainsäädännön useat muutokset viime vuosina ja määräajan pidentämiset ovat saattaneet vaikuttaa vastaajien mielipiteisiin. Nyt on kuitenkin oikea aika aloittaa suunnittelu, jotta jätevesiremontin ehtii toteuttaa ennen määräaikaa ja ammattitaitoisia suunnittelijoita ja urakoitsijoita on vielä hyvin saatavilla”, Honkonen sanoo.

Lainsäädännön vaatimukset ja omasta asuinympäristöstä ja asumismukavuudesta huolehtiminen olivat tärkeimpiä syitä tehdä jätevesiremontti. Myös lähivesistön suojelua pidettiin aiempaa tärkeämpänä.

”On ilahduttavaa, että suomalaiset haluavat huolehtia omasta asuinympäristöstään ja suojella vesistöjään. Lähivesistön tila vaikuttaa suoraan myös omaan asumisviihtyvyyteen”, Honkonen toteaa.

Jätevesijärjestelmän toteuttaminen vaatii suunnitelman ja luvan

Edellisvuoden tapaan maapuhdistamot ja harmaavesisuodatin ovat mieluisimmat tavat käsitellä jätevesiä. Niitä kannatti liki 80 prosenttia vastaajista. Jätevesiremontin teettäneistä yli 90 prosenttia oli tyytyväisiä remontin toteutukseen ja lopputulokseen.

”Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia, että jätevedet käsitellään asiaankuuluvasti. Rakentaminen ja muutostyöt vaativat useimmiten jätevesisuunnitelman ja luvan. Hyvä jätevesisuunnitelma ja luotettava toimittaja takaavat, että kiinteistölle hankitaan oikein mitoitettu ja kohteeseen sopiva järjestelmä”, Honkonen sanoo.

 

Lue lisää

Katso kaikki