Aurinkosähköpaneeleiden turvallisuusvaatimukset

Aurinkosähköpaneeleiden turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät määritellään standardissa SFS-EN IEC 61730. Sen toinen painos on julkaistu pienjännitedirektiivin 2014/35/EU harmonisoituna standardina.

Standardin tuntemus on tarpeellinen aurinkosähköpaneeleiden valmistajille, maahantuojille ja testauslaitoksille.

Standardi SFS-EN IEC 61730-1:2018:en asettaa sähköteknisiä ja mekaanisia vaatimuksia aurinkosähköpaneelin rakenteelle. Vaatimusten tarkoitus on estää sähköiskut, palovaarat ja henkilövahingot. Standardi pätee sekä piikide- että ohutkalvopaneeleille.

Standardi SFS-EN IEC 61730-2:2018:en luettelee aurinkosähköpaneelin turvallisuuden kelpuutuksessa sovellettavat testit. Standardi määrittelee turvallisuuden perustestit sekä lisätestit, jotka liittyvät aurinkosähköpaneelin toimintaan sovelluksissa. Testikategoriat sisältävät perustarkastuksen, suojauksen sähköiskulta, palovaarat, mekaanisen rasituksen sekä ympäristön rasitukset.

Lue lisää

Katso kaikki