Sweco mukana Kuokkalan jättikoulun laajennuksessa

Tulevaisuuden koulu on terveellinen ja muunneltava - Kuokkalan jättikoulu laajenee Swecon asiantuntijoiden avustuksella.

Tulevaisuuden koulu on terveellinen ja muunneltava – Kuokkalan jättikoulu laajenee Swecon asiantuntijoiden avustuksella.

Jyväskylän Kuokkalan yhtenäiskoulun oppilaskapasiteettia kasvatetaan uudella saneeraus­ hankkeella. Varautuminen laajennuksiin kattaa Kuokkalan ohella koko Jyväskylän kaupungin ennakoidut oppilasvirrat.

Swecon suunnittelijat tietävät, mitä tulevaisuuden monikäyttöisiltä kouluilta vaaditaan. Asiantuntijat ovat mukana muuntojoustavan koululaitoksen suunnittelussa ja Terve Talo -asiantuntijatehtävissä. Kouluhanke on erittäin tärkeä Jyväskylälle.

”Kuokkalan yhtenäiskoulu on Jyväskylän kaupungin ensimmäinen varsinainen uuden opetussuunnitelman mukaisesti rakennettu koulurakennus. Tilat rakennetaan muuntojoustaviksi tilojen ja tekniikan osalta”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mauno Rein Jyväskylän kaupungin Tilapalvelusta.

”Tällöin rakennettavilla oppimisympäristöillä pyritään mahdollistamaan oppilasmäärän vaihtelu ikäluokittain ja kuitenkin samalla hyödyntämään yhtenäiskoulun kokonaiskapasiteetti. Tämä mahdollistaa kapasiteettijoustot kyseisellä oppilaaksiottoalueella.”

Swecolla on viime vuosilta laaja kokemus useasta onnistuneesta kouluhankkeesta Suomessa. Yrityksen asiantuntijat suunnittelevat monimuotoisia ja muuntojoustavia rakennuksia, joiden rakenneratkaisujen on sovelluttava tämän hetken arkkitehtuuriin ja joissa huomioidaan turvallisuus, terveellisyys sekä ekologisuus.

Jyväskylän kaupunki on tyytyväinen yhteistyöhön Swecon suunnittelijoiden kanssa.

”Yhteistyö on sujunut joustavasti ja mutkattomasti. Varsinkin pitkäkestoisessa hankkeessa on tärkeää toimia luotettavien henkilöiden kanssa, joiden nopea reagointi muutoksiin mahdollistaa hankkeen etenemisen suunnitellussa aikataulussa. On ollut hienoa saada paikallista palvelua, mutta myös laajaa erikoisosaamista”, kertoo Rein.

”Koulujensuunnittelussa on huomioitava erilaisten opetustilojen toiminnalliset vaatimukset niin avoimessa oppimisympäristössä, liikuntatiloissa, musiikkiluokissa kuin teknisen työn tiloissakin. Haasteet koulurakennusten suunnittelussa ovat todella mielenkiintoisia ja monimuotoisia,” kertoo projektista Swecon osastopäällikkö Jouko Rossi.

”Miten muuttaa pienet luokkatilat ilmaviksi ja muunneltaviksi? Miten hyödyntää isot käytävä- ja aulatilat?Tärkeä sisäilma huomioidaan kaikessa suunnittelussa alusta loppuun asti.”

Koulujen peruskorjauksissa on usein haasteena uuden talotekniikan sijoittaminen vanhaan rakennukseen. Pohjanlammen koulun katolle rakennetaan kokonaan uusi ilmanvaihtokonehuone, joka on suunniteltu teräsrakenteisena.

”Raskaat ilmanvaihtokoneet asennetaan uusien teräspalkkien varaan, koska vanhat yläpohjarakenteet eivät kestäisi uusien koneiden painoa. Näin saadaan paras mahdollinen ilmanvaihto ja sisäilma rakennukseen. Olemme kehittäneet Swecolla hyvät työkalut suunnittelun ja rakentamisen ohjaamiseen ja olemme myös valvoneet toteutumista Terve talo -asiantuntijan roolissa”, Rossi jatkaa.

Oppilaat ja opettajat innoissaan modernista oppimisympäristöstä

Oppilaat ja opettajat ovat innoissaan uudesta koulusta. Eikä ihme, sillä kohteen eri käyttäjäryhmien edustajat ovat olleet mukana jo hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa ja näin on saatu toimivat tilakokonaisuudet. Oppilaiden, nuorison ja kirjaston käyttäjien tarpeita on kartoitettu kyselyin ja niitä on mahdollisuuksien mukaan huomioitu toteutuksessa.

Kuokkalan yhtenäiskoulun hanke kokoaa Kuokkalan kaupunginosan nuoriso- ja kirjastopalvelut koulun yhteyteen ja näin muodostuu ikään kuin ”kylätalo”, jossa on monia kuntalaisia palvelevia toimintoja. Muutoksilla tavoitellaan uuden opetussuunnitelman mukaisia oppimistiloja ja ympäristöä.

”Hanke on ollut erityisen mielenkiintoinen juuri eri toimintojen yhteen saattamisen näkökulmasta. Myös koulun piha-alue on osa viereen rakentuvaa lähiliikuntapaikkaa, jolloin voidaan olettaa, että kaikki koulu-, kirjasto- ja nuorisotilat tulevat olemaan aktiivisessa ja kovassa käytössä ympäri vuoden ja päivittäin lähes kellon ympäri”, summaa Rein.

Kuokkalan kouluhanke toteutetaan vaiheittain vuosien 2017-2020 aikana ja yhtenäiskoulun lopulliseksi oppilaskapasiteetiksi muodostuu 1300-1600 oppilasta.

Lue lisää

Katso kaikki