Skanska ja Lahden kaupunki sopivat Paavolan kampuksen rakennushankkeista

Paavolan kampus on suurin hanke Lahden tilakeskuksen historiassa, ja se toteutetaan vaiheittain vuosina 2020–2023.

Skanska ja Lahden Tilakeskus ovat sopineet Paavolan kampushankkeeseen liittyvistä urakoista, jotka muodostavat osan Lahden kulttuurikeskuksen alueelle toteutettavasta oppilaitos- ja koulutilojen kokonaisuudesta.

Paavolan kampus on suurin hanke Lahden tilakeskuksen historiassa, ja se toteutetaan vaiheittain vuosina 2020–2023. Kampukselle sijoittuvat Kannaksen ja Tiirismaan lukioista muodostuva uusi lukio, Tiirismaan peruskoulu, Wellamo-opisto sekä taide- ja muotoilukoulu Taika.

Kampusalue muodostuu alueella jo sijaitsevista rakennuksista sekä uudisrakennuksista.

– Kampusalue kokee merkittävän muodonmuutoksen, kun olemassa olevaa vanhaa kiinteistökantaa peruskorjataan ja muokataan uusiin käyttötarkoituksiin ja osittain rakennetaan täysin uutta, kertoo projektipäällikkö Simo Lahtela Lahden Tilakeskuksesta.

Skanskan urakkakokonaisuuden rakennustyöt sisältävät kaksi kokonaisuutta, jotka sijaitsevat osoitteissa Terijoenkatu 7 (ent. Kannaksenkatu 22) ja Terijoenkatu 3 (Kirkkokatu 16:n laajennus).

Aikaisemmin koulukäytössä ollut Muotoiluinstituutin rakennus Terijoenkatu 7:ssä saneerataan, ja osaksi vanhaa kokonaisuutta toteutetaan purettua vanhinta osaa korvaava uudisrakennus. Uudisrakennus on kolmekerroksinen, mikä vastaa peruskorjattavan rakennuksen korkeutta.

Terijoenkatu 7:n ja viereisen Kannaksen lukiorakennuksen välille rakennetaan yhdyskäytävä helpottamaan liikkumista ja tilojen yhteiskäyttöä.

Uudisrakentamisen sekä saneerattavan kohteen kokonaisuus kattaa yhteensä noin 12 600 bruttoneliömetriä. Rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2020 maansiirto- ja perustustöillä. Skanskan urakkakokonaisuuksiin liittyvät uudistetut tilat valmistuvat vaiheittain maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Terijoenkatu 3:een Skanska toteuttaa liikuntasalirakennuksen laajennuksena entisen aikuiskoulutuskeskuksen yhteyteen. Rakennuksessa on liikuntasalin lisäksi perusopetusta palveleva ruokasali keittiöineen sekä katsomoparvi. Kooltaan rakennus on noin 3 700 bruttoneliömetriä, ja se valmistuu joulukuussa 2021.

 

Lue lisää

Katso kaikki